Ung i dag kapitel 25. Fra side 78.     Fra side 91 i den engelske utgave.tilbake

Ett svakt punkt

(78)Vi kan smigre oss med at vi er fri for mange ting som mange andre er skyldige i, men dersom vi har mange sterke punkter i vår karakter og bare ett svakt punkt, så er det likevel en forbindelse mellom synden og sjelen. Hjertet er delt i sin tjeneste og sier: "Noe selv og litt for deg." Guds barn må finne frem den synden som de har kjælt for og ligget under for, og la Gud få lov til å slette den ut fra hjertet. De må vinne over den ene synden, for den er ingen bagatell i Guds øyne. rett

(78)Den ene sier: "Jeg er ikke det minste sjalu, men når jeg blir opphisset, sier jeg stygge ting, selv om jeg alltid blir lei meg etter at jeg har gitt etter for mitt temperament." En annen sier: "Jeg har denne eller hin feil, men jeg rett og slett avskyr å se hvor simpel en av mine kjente kan være." Herren har ikke gitt oss en liste der syndene er gradert, slik at vi kan anse noen som mindre betydningsfulle og si at de bare vil gjøre liten skade, mens andre er av større betydning og vil gjøre stor skade. rett

(78)En lenke er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Vi kan si at en slik lenke er god, men dersom bare ett ledd er svakt kan vi ikke stole på den. Enhver sjel som går inn i Guds rike må studere hvordan han skal seire. Det utålmodige ordet som du har på tungen, må ikke bli uttalt. Du må legge fra deg den tanken at din karakter ikke blir tilstrekkelig verdsatt, for der svekker din innflytelse, og resultatet vil helt sikkert være ar du ikke står høyt i andres omdømme. Du bør undertrykke den tanken at du er en martyr, og feste tillit til Kristi løfter som sier: "Min nåde er nok for deg." 2 Kor. 12, 9. rett

(78) Ha tankene under kontroll. - Dere bør holde dere borte fra Satans forheksede grunn og ikke tillate at deres sinn blir ledet bort fra troskap mot Gud. Gjennom Kristus kan og bør dere være lykkelige, og dere bør venne dere til å øve selvkontroll. Endog deres tanker må legges inn under Guds vilje, og følelsene må legges under fornuftens og religionens kontroll. Dere fikk ikke fantasien for at den skulle få lov til å løpe løpsk og gjøre det den selv vil uten noe forsøk på begrensning eller disiplin. Dersom deres tanker er dårlige, blir følelsene dårlige. Og det er tankene og følelsene som sammen utgjør den moralske karakteren. Når dere mener at det ikke kreves av dere som krisrne at dere legger tøyler på tankene og følelsene, blir dere ført inn under de onde englenes innflytelse og ber dem være til stede og ta kontroll. Dersom dere gir etter for deres inntrykk og tillater tankene å løpe i retning av mistenksomhet, tvil og klage, vil dere bli blant de mest ulykkelige dødelige mennesker, og deres liv vil vise seg å være forspilt. - Testimonies V, side 310. rett

neste kapitel