Ung i dag kapitel 26. Fra side 80.     Fra side 95 i den engelske utgave.tilbake

Å vinne seier

(80)Ingen er tilsynelatende mer hjelpeløs og likevel i virkeligheten mer uovervinnelig enn den sjelen som føler at han er ingenting og stoler fullt og helt på Frelserens fortjeneste. Gud vil heller sende alle himmelens engler for å hjelpe en slik sjel enn å tillate at han blir beseiret. - Testimonies VII, side 17. rett

neste kapitel