Ung i dag kapitel 34. Fra side 101.     Fra side 118 i den engelske utgave.tilbake

Forbindelse med Kristus

(101)En forening med Kristus ved levende tro er varig. Alle andre forbindelser må forgå. Kristus valgte oss først og betalte en uendelig pris for vår frelse, og den oppriktige troende velger Kristus som den første og siste og beste i alt. Men denne forbindelsen koster oss noe. Det er et forhold som bygger på den sterkeste avhengighet som et stolt menneske noen gang kan gå med på. Alle som inngår i denne forbindelsen, må føle at de trenger blodet fra Kristi forsoning. De må forandre hjertet. De må legge sin egen vilje inn under Guds vilje. Det vil bli en strid med ytre og indre hindringer. Det kreves et smertefullt arbeid der noe må legges vekk, mens noe annet må tilegnes. Stolthet, egoisme, forfengelighet, verdslighet - synd i alle sine former - må bli overvunnet dersom vi skal komme i samfunn med Kristus. Grunnen til at så mange beklager seg over at kristenlivet er så vanskelig, hvorfor de er så ustadige og vinglete, er at de forsøker å knytte seg til Kristus uten at de først river seg løs fra de avgudene de har så kjær. rett

(101)Etter at foreningen med Kristus er blitt dannet, kan den bare bevares gjennom alvorlig bønn og utrettelige anstrengelser. Vi må motstå, vi må fornekte, vi må overvinne selvet. Ved Kristi nåde og ved å være modige, ved å være på vakt, kan vi vinne seier.- Testimonies V, side 231. rett

neste kapitel