Ung i dag kapitel 4. Fra side 21.     Fra side 26 i den engelske utgave.tilbake

Prøv å være til behag for Gud

Herren har en spesiell oppgave for hver enkelt av oss. Når vi ser verdens ondskap bli belyst i rettssalene og offentliggjort i dagspressen, så la oss dra nærmere Gud og med en levende tro holde fast på hans løfter, slik at Kristi nåde kan bli åpenbart i oss. Vi kan ha en innflytelse, en kraftig innflytelse på verden. Dersom vi har Guds overbevisende kraft i oss, vil vi bli i stand til å lede syndige sjeler til omvendelse.

Vår enkle livsstil kan føre til mye godt i dette arbeidet. Vi må ikke prøve å klatre opp til høye stillinger eller å vinne bifall fra andre mennesker. Det bør ikke være vårt mål å være den største. Vi skal arbeide med hele den forstanden Gud har gitt oss, og stille oss der lyset faller, slik at Guds nåde kan falle på oss og danne og forme oss etter det guddommelige bildet. Himmelen venter på å skjenke sine rikeste velsignelser til den som vil gi seg helt til Guds tjeneste i disse siste dager av verdens historie. Vi kommer til å bli undersøkt og prøvd, og kanskje vi blir bedt om å tilbringe mange våkenetter, men la dem bli brukt til inderlig bønn til Gud om at han må la deg få forstand og et våkent sinn, slik at du kan fatte de privilegiene som er gitt deg." - Review and Herald, 1. april 1909.

neste kapitel