Ung i dag kapitel 50. Fra side 143.     Fra side 166 i den engelske utgave.tilbake

Varig samfunn med Kristus

Kristi religion betyr mer enn bare tilgivelse fra synd. Den betyr at synden blir tatt bort og tomrommet blir fylt med den Hellige Ånds nådegaver. Den betyr at hele mennesket blir gjennomstrålt av Gud og fryder seg i ham. Den betyr at hjertet blir tømt for selvet og velsignet med et varig samfunn med Kristus. Når Kristus hersker i sjelen, er den ren og fri for synd. Evangeliets plan finner sin fullbyrdeIse i livet. Idet vi antar Frelseren, bringes en glød av fullkommen fred, fullkommen kjærligher, fullkommen visshet inn i det. Den skjønne duft av Kristi karakter, åpenbart i livet, bærer vitnesbyrd om at Gud virkelig har sendt sin Sønn inn i verden for å bli dens Frelser. . . .

For sine trofaste etterfølgere har Kristus vært en daglig ledsager og en fortrolig venn. De sanne kristne har alltid levd i nær kontakt og i stadig samfunn med Gud. Over dem har Herrens herlighet gått opp. I dem har lyset fra kunnskapen om Guds herlighet, slik det først strålte ut fra Kristi ansikt, fått sitt gjenskinn. Nå kan de bare glede seg ved den fulle glans av herligheten fra Kongen i hans majestet. De er beredt til å ta del i samfunnet med himmelen, for de har himmelen i sine hjerter. - Ord som lever, 278, 279.

neste kapitel