Ung i dag kapitel 51. Fra side 143.     Fra side 169 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelse til livsgjerningen

(143)Sann utdannelse betyr mer enn å ta et bestemt studiekurs. Den omfatter den harmoniske utviklingen av alle fysiske og mentale evner og krefter. Den lærer oss kjærlighet og gudsfrykt og er en forberedelse til en trofast oppfyllelse av livets plikter. - Counsels to Teaehers, Parents, and Students, side 64. rett

(143)Sann utdannelse eller sann oppdragelse vil si en forberedelse av de fysiske, de sjelelige og de moralske krefter for utførelsen av hver eneste plikt. Det vil si å øve opp legeme, sinn og ånd til tjeneste for Gud. Dette er den opplæring og dannelse som vil ha varig verd og føre til evig liv. - Ord som lever, side 214. rett

neste kapitel