Ung i dag kapitel 55. Fra side 150.     Fra side 176 i den engelske utgave.tilbake

Utdannelse for evigheten

Johannes skriver: "Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke; Guds ord bor i dere, og dere har seiret over den onde." 1 Joh. 2, 14. Og Paulus formaner Titus å by de unge "å være støe". Tit. 2, 6. Du må øve din sjel opp til å bli slik som Daniel var, en trofast og stødig tjener for hærskarenes Herre. Overvei vel den stien du setter føttene dine på, for du står på hellig grunn, og Guds engler er omkring deg.

Det er godt og vel at du føler at du må nå opp til det øverste plan på utdannelsesstigen. Filosofi og historie er viktige studier. Men det du ofrer av tid og penger, vil ikke være til noen hjelp dersom du ikke benytter dine ferdigheter til Guds ære og menneskehetens gode. Hvis den vitenskapelige kunnskap ikke blir et middel til å nå de høyeste mål, er den verdiløs.

Den utdannelsen som ikke gir kunnskaper som varer for evigheten, er til ingen nytte. Hvis du ikke har himmelen og det fremtidige evige liv for øye, er det du oppnår, ikke av varig verdi. Men dersom Jesus er læreren din, ikke bare en dag i uken, men hver dag, hver time, kan du ha hans bifall i dine anstrengelser for å oppnå boklig viten. - Fundamentals of Christian Education, side 191, 192.

neste kapitel