Ung i dag kapitel 60. Fra side 161.     Fra side 188 i den engelske utgave.tilbake

Lyst til utvikling

Dersom hver enkelt forsto sitt ansvar overfor Gud for den innflytelsen han øver på andre, ville han på ingen måte være doven. Da ville han utvikle sine evner og øve opp alle krefter slik at han kunne tjene ham som har kjøpt oss med sitt eget blod.

Særlig de unge burde føle at de må øve opp sine åndsevner og bruke enhver anledning til å utvikle intelligensen, slik at de kan utføre en brukbar tjeneste for ham som har gitt sitt dyrebare liv for dem. Og ingen må begå den feil å betrakte seg selv som så velutdannet at de ikke lenger har behov for å studere bøker eller naturen. Alle må gjøre bruk av enhver anledning som blir gitt av Guds forsyn, så de kan tilegne seg det som er mulig gjennom åpenbaring eller vitenskap.

Vi burde lære å verdsette på rette måte de evner Gud har gitt oss. Dersom den unge må begynne ved stigens nederste trinn, må han ikke miste motet, men heller bestemme seg for å klatre opp trinn etter trinn helt til han kan høre Kristi stemme si: "Barn, kom høyere oppi" "Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre." Matt. 25, 21. Fundamentals of Christian Education, side 213.

neste kapitel