Ung i dag kapitel 62. Fra side 165.     Fra side 192 i den engelske utgave.tilbake

Sett målet høyt

(165)Gud vil at vi skal gjøre bruk av enhver anledning til å gjøre oss skikket for hans verk. Han venter at vi setter alle våre krefter inn for å utføre det, og at vi alltid husker hvilket hellig og fryktelig ansvar det er. rett

(165)Mange av dem som har evner til å utføre et utmerket arbeid, utretter lite fordi de forsaker så lite. Tusener går gjennom livet som om de ikke hadde noen stor oppgave å leve for, ikke noe høyt mål å nå. En av grunnene til dette er at de verdsetter seg selv så lavt. Kristus betalte en uendelig pris for oss, og han ønsker at vi skal vurdere oss selv på grunnlag av den prisen han betalte. rett

(165)Vær ikke fornøyd med å nå et lavt mål. Vi er ikke det vi kunne være, eller det Gud vil vi skulle være. Gud har gitt oss forstanden, ikke for at den skal ligge uvirksom eller misbrukes til jordiske eller intetsigende formål, men for at den kan bli utviklet til det ytterste, renset, helliget og foredlet og brukt for å fremme hans rikes interesser. rett

(165)Vær en personlighet. - Ingen bør være tilfreds ved å være bare.en maskin og bli styrt av et annet menneske. Gud har gitt oss evnen til å tenke og å handle, og det er ved å handle med forsiktighet og se opp til ham for å få visdom at du vil bli i stand til å bære byrder. Bruk den personligheten Gud har gitt deg. Vær ikke en annens skygge. Tro at Herren vil virke i deg, ved deg og gjennom deg. rett

(165)Tro aldri at du har lært nok, og at du nå kan slappe av med dine anstrengelser. Sinnets utvikling er menneskets målestokk. Utdannelsen bør du fortsette med livet igjennom. Hver dag bør du lære og sette ut i livet det du har lært. rett

(165)Husk at samme hvilken stilling du måtte ha, så åpenbarer du dine motiver og utvikler din karakter. Uansett hvilket arbeid du måtte ha, så utfør det nøyaktig og med flid, og vinn over lysten til å søke en lett oppgave. rett

(166)Helhjertet tjeneste. - Den samme ånd og de samme prinsipper som en viser i det daglige arbeid, vil en vise ellers i livet. De som ønsker en bestemt mengde arbeid og en bestemt lønn, og som ønsker å vise at de passer til dette arbeidet uten å ville ta problemet med å tilpasse seg eller å lære, blir ikke kalt av Gud til å arbeide for hans sak. De som søker å finne ut hvordan de kan bruke minst mulig av sine fysiske, mentale og moralske krefter, er ikke de arbeidere han kan øse rikelig med velsignelser over. Eksempelet deres er smittsomt. Egne interesser er de herskende motiv hos dem. De som må passes på, og som bare arbeider etter hvert som hver eneste plikt blir vist dem, vil ikke bli omtalt som gode og tro tjenere. Vi trenger arbeidere som viser kraft, rettskaffenhet og flid, som er villige til å gjøre alt som trenger å bli gjort. . rett

(166)Mange får ikke gjort noe fordi de unngår ansvar av frykt for ikke å få det til. Derfor skaffer de seg ikke den utdannelsen som er et resultat av erfaring, og som lesing øg studering og all de fordelene som ellers kan oppnås, ikke kan gi dem. rett

(166)Mennesket kan forme omstendigheter, men omstendigheter bør ikke få lov til å forme mennesket. Vi bør gripe omstendighetene som om de var redskaper vi skal arbeide med. Vi skal herske over dem, men bør ikke tillate dem å herske over oss. rett

(166)De som har kraft med seg i arbeidet, er slike som har møtt motgang, skuffelser og nederlag. Ved å sette sine krefter i virksomhet har de gjort de hindringene de har møtt, til velsignelser. De vinner selvtillit. Når de har hatt kamper og vanskeligheter, er de blitt ledet til å stole på Gud og vise den fasthet som utvikler styrke. - Ministry of Healing, side 498-500. rett

(166)Gjør det beste ut av livet. - Selv om en god utdannelse er en stor fordel når den blir forent med gudsfrykt, må likevel de som ikke har hatt den forrett å nå høyt i boklig lærdom, ikke tro at det er umulig for dem å gjøre fremskritt i det intellektuelle og det åndelige liv. Dersom de vil gjøre best mulig bruk av de kunnskapene de har, dersom de hver dag vil forsøke å legge litt til sitt kunnskapsforråd øg vinne over det dårlige hos seg selv, ved å være ivrige etter å utvikle kristne karaktertrekk, vil Gud åpne visdomskilder for dem. Da kan det bli sagt om dem som det ble sagt i gammel tid om de unge hebreerne - Gud ga dem visdom og forstand. FundamentaIs of Christian Education, side 192, 193. rett

neste kapitel