Ung i dag kapitel 63. Fra side 168.     Fra side 197 i den engelske utgave.tilbake

Tjeneste

(168)Med en slik hær av arbeidere som våre unge ville utgjøre dersom de ble riktig opplært, kunne budskapet om en korsfestet og oppstanden Frelser som snart skal komme igjen, hurtig bli brakt ut til hele verden! Hvor snart ville ikke da enden komme - enden på lidelse, sorg og synd! Hvor snart kunne ikke barna våre motta sin arv der hvor "de rettferdige skal arve landet og bo i det evindelig" (Sal. 37, 29), i stedet for å få en stilling her hvor synd og smerte bringer ødeleggelse. Da ville de komme dit hvor "ingen innbygger skal si: Jeg er syk" (Es. 33,24), og der hvor "sorg og sukk skal fly" (Es. 35,10). - Counsels to Teachers, Parents, and Students, side 555. rett

neste kapitel