Ung i dag kapitel 65. Fra side 170.     Fra side 199 i den engelske utgave.tilbake

Ansvarlig for å vinne sjeler

(170)Det hviler et alvorlig ansvar på de unge. Gud venter mye av dem som lever i denne tiden med større lys og kunnskap. Han ønsker å bruke dem til å fjerne den villfarelse og overtro som skygger for manges sinn. De må utdanne seg ved å samle sammen hver prikk og tøddel av kunnskap og erfaring. Gud holder dem ansvarlige for de anledningene som blir gitt dem. Foran dem ligger et arbeid som venter på at de skal vise alvorlige anstrengelser, slik at de kan bli ført steg for steg fremover etter som tiden krever det. rett

(170)Dersom de unge vil vie sinn og hjerter til Herrens tjeneste, kan de nå et høyt nivå av dyktighet og brukbarhet. Det er det målet Herren venter at de unge skal nå. Å utføre mindre enn dette er det samme som å nekte å gjøre det beste ut av de anledningene Gud gir. Det vil bli betraktet som forræderi mot Gud en svikt i å arbeide for menneskehetens beste. rett

(170)Hva gjør dere, kjære unge, for at andre skal få vite hvor viktig det er å ta Guds Ord som en rettleder og å holde Jehovas bud? Gjør dere det klart i ord og eksempel at det bare er ved lydighet mot Guds bud mennesker kan bli frelst? Dersom dere vil gjøre det dere kan, vil dere bli til velsignelse for andre. Når dere bruker de evnene dere har, i arbeidet, vil nye veier og anledninger til å gjøre mer åpne seg for dere. - The Youth's Instructor, 1. januar 1907. rett

neste kapitel