Ung i dag kapitel 67. Fra side 174.     Fra side 203 i den engelske utgave.tilbake

Personlig arbeid

(174)Kristi virksomhet besto stort sett av personlige samtaler. Han hadde en forkjærlighet for å snakke med en om gangen, og denne ene har brakt den undervisningen han fikk, ut til tusener. rett

(174)De slitere som har størst fremgang, er de som med glede vil arbeide for å tjene Gud i små ting. Alle mennesker må arbeide med sin egen tråd, veve den inn i tøyet som danner vevet, og gjøre mønsteret fullstendig. . . . rett

(174) Lær de unge til å hjelpe de unge. Når de forsøker å utføre dette arbeidet, vil de alle få en erfaring som vil gjøre dem skikket til å bli hengivne arbeidere i større omfang. Tusener av hjerter kan bli nådd på den allerenkleste måten. rett

(174)De mest forstandige, de som blir vurdert og prist som verdens store og begavede menn og kvinner, blir ofte styrket ved de mest ydmyke og enkle ord dersom de blir talt av en som elsker Gud en som kan tale om kjærlighet til Gud like naturlig som de verdslige kan tale om det som opptar og gir føde til deres tanker. Ord har i alminnelighet liten virkning selv om de er nøye forberedt og overveid, men dersom et av Guds trofaste og ærlige barn taler eller utfører en liten tjeneste i naturlig enkelhet, vil de kunne sprenge opp døren som lenge har stengt mange sjeler inne. - Review and Herald, 9. mai 1899. rett

neste kapitel