Ung i dag kapitel 69. Fra side 178.     Fra side 208 i den engelske utgave.tilbake

Tjeneste på forskjellige områder

Gud kaller mennesker til å være predikanter, bibelarbeidere og kolportører. Vi må la våre unge menn og kvinner arbeide som kolportører, evangelister og bibelarbeidere sammen med erfarne arbeidere. Disse kan vise dem hvordan de kan ha fremgang i arbeidet. Våre kolportører må bringe våre bøker og blad fra hus til hus. Når de får anledning til det, bør de tale om sannheten for denne tid til dem de møter, og synge og be sammen med dem. Når vi i vårt arbeid for Gud følger de rette metodene med handlekraft, vil vi kunne samle en høst av sjeler.

Det er plass i Guds verk for alle som er fylt med en selvoppofrende ånd. Gud kaller på menn og kvinner som er villige til å fornekte seg selv for andres skyld,. villige til å vie alt det de eier og er, til hans verk. Det er behov for mennesker som vil gå stødig fremover når de møter vanskeligheter, og som vil si: Vi vil ikke svikte eller bli mismodige. Det er behov for mennesker som vil styrke og bygge opp det arbeidet som andre forsøker å utføre. - Review and Herald, 28. april1904.

Hvordan blir vi dyktige? - I dette arbeidet, som i alt annet, blir vi dyktige etter hvert som vi utfører arbeidet. Når vi øver oss i livets vanlige plikter, og når vi tjener dem som er i nød og lider, oppnår vi dyktighet. - Education, side 268.

neste kapitel