Ung i dag kapitel 73. Fra side 186.     Fra side 217 i den engelske utgave.tilbake

Så ved alle vann

Herren kaller på sitt folk til å ta del i forskjellige grener av misjonsarbeid, til å så ved alle vann. Vi utfører bare en liten del av det arbeider som han ønsker vi skal utføre blant våre naboer og venner. Når vi er vennlige mot de fattige, de syke eller dem som sørger, kan vi påvirke dem slik at den guddommelige sannheten kan få innpass i hjertene deres. Vi burde ikke forsømme å benytte oss av slike anledninger til å tjene Gud. Det er det største misjonsarbeidet vi kan utføre. Når vi går fra hus til hus og forkynner sannheten med kjærlighet og sympati, er der i harmoni med den undervisningen Kristus ga disiplene da han sendte dem ut på deres første misjonsreise.

Sangens gave. - Det er behov for slike som har fått sangens gave. Sang er et av de mest virkningsfulle midler til å la åndelige sannheter gjøre inntrykk på hjertet. Angerens og troens kilde er ofte blitt åpnet ved hjelp av ordene i en hellig sang. Alle menighetens medlemmer, både unge og gamle, burde bli opplært til å gå ut og forkynne dette siste budskapet for verden. Dersom de går ut i ydmykhet, vil Guds engler gå med dem og lære dem hvordan de skal heve stemmen i bønn, hvordan de skal bruke stemmen i sang, og hvordan de skal forkynne det evangeliske budskapet for vår tid.

Unge menn og kvinner, ta fatt på det arbeidet som Gud kaller dere til å utføre. Kristus vil lære dere å bruke evnene deres til et godt formål. Når dere tar imot den Hellige Ånds livgivende påvirkning, og dere forsøker å undervise andre, vil sinnene deres bli oppfrisket, og dere vil bli i stand til å fremstille ord som er nye og vidunderlig skjønne for dem som hører på dere. . . .

Misjonsarbeid i helsesektoren. - Misjonsarbeid i helsesektoren gir oss mange anledninger til å tjene andre. Umåtehold i spisevaner og uvitenhet om naturlover er årsak til mye av den sykdom som finnes, og hindrer oss i å gi Gud den æren vi skylder ham. Mange av Guds folk er ikke i stand til å nå det høye åndelige målet som Gud har satt frem for dem, fordi de ikke fornekter seg selv. Lær folket at det er bedre å vite hvordan de skal holde seg friske enn å vite hvordan de skal kurere sykdom. Vi burde være kloke lærere og advare alle mot å tilfredsstille selvet. Hvordan kan vi unnlate å opplyse de uvitende og hjelpe dem som lider når vi betrakter den elendighet, skrøpelighet og sykdom som er kommet inn i verden som en følge av uvitenhet?

Fordi den tyrannen som heter Fordom, har stengt veien inn til sjelen, er det mange som ikke har kjennskap til prinsippene for sunt levevis. Vi kan gjøre en god tjeneste ved å lære folk hvordan de skal lage sunn mat. Dette arbeidet er like viktig som noe annet. Vi burde opprette flere kokeskoler, og noen burde gå fra hus til hus og gi undervisning i kunsten å lage fullverdig mat. Mange, ja, svært mange vil bli reddet fra fysisk, mental og moralsk svekkelse ved hjelp av helsereformen. - Review and Herald, 6. juni 1912.

neste kapitel