Ung i dag kapitel 77. Fra side 198.     Fra side 233 i den engelske utgave.tilbake

Helse og dyktighet

Fordi sinn og sjel kommer til uttrykk gjennom legemet, er både mental og åndelig kraft i stor grad avhengig av fysisk styrke og aktivitet. Alt det som fremmer fysisk helse, fremmer også utviklingen av et sterkt sinn og en avbalansert karakter. Ingen kan uten å være sunn og frisk, tydelig forstå eller fullt ut oppfylle de forpliktelsene vi har overfor oss selv, overfor våre medmennesker eller overfor vår Skaper. Derfor burde helsen voktes like omhyggelig som karakteren. Kunnskap om fysiologi og hygiene burde danne grunnlaget for all oppdragelse. - Education, side 195.

neste kapitel