Ung i dag kapitel 81. Fra side 203.     Fra side 239 i den engelske utgave.tilbake

En allsidig utdannelse

Den tiden som blir brukt til fysisk mosjon, et ikke bortkastet. Den eleven som hele tiden fordypet seg i bøkene sine og bare sjelden får litt mosjon i frisk luft, skader seg selv. Det et viktig at kroppens ulike organer og evner får en passende mosjon for at hvet av dem skal kunne yte sitt beste. Når hjernen stadig blit belastet mens de andre organene forblir uvirksomme, går fysisk og mental styrke tapt. De fysiske kreftene blir frarøvet sin sunnhet, sinnet mister sin friskhet og kraft, og en sykelig hissighet blit resultatet.

Dersom menn og kvinner ønsker å ha et avbalansert sinn, må de bruke og utvikle alle de kreftene mennesket har. Det finnes mange i denne verden som er ensidige fordi de bare har utviklet en type evner, mens de andre et blitt forkrøplet fordi de ikke er blitt brukt. Den utdannelsen mange unge får, er en fiasko. De forleser seg mens de forsømmer det som hører det praktiske livet til. For å holde sinnet i balanse må vi være fornuftige og forene fysisk arbeid med mental virksomhet, slik at det kan foregå en harmonisk utvikling av alle krefter. - Counsels to Teachets, Parents, and Students, side 295,296.

neste kapitel