Ung i dag kapitel 82. Fra side 204.     Fra side 240 i den engelske utgave.tilbake

Utdannelse på bekostning af helsen

Noen elever bruker alle sine krefter på sine studier og tenker bare på å få seg en utdannelse. De arbeider med hjernen, men lar de fysiske kreftene være uvirksomme. På den måten blir hjernen overanstrengt mens musklene blir svake fordi de ikke blir brukt. Når disse elevene får sine vitnemål, er det helt tydelig at de har fått sin utdannelse på bekostning av helsen. De har studert dag og natt, år etter år og hele tiden holdt sinnet i spenning, mens de har unnlatt å bruke musklene sine tilstrekkelig. . . .

Unge kvinner gir seg ofte i kast med å studere på bekostning av andre grener av utdannelsen som er enda viktigere for det praktiske liv enn teoretiske studier. Og etter at de har fått sin utdannelse, er de ofte invalider for livstid. De har forsømt sin helse ved å være for mye innendørs og berøvet seg selv himmelens rene luft og sollyset som Gud har gitt oss. Disse unge kvinnene kunne ha kommet friske fra skolen dersom de hadde kombinert sine studier med huslig arbeid og mosjon i frisk luft.

Helsen er en stor skatt. Den er den største rikdom dødelige mennesker kan eie. Velstand, ære eller kunnskap er dyrt kjøpt dersom vi har fått disse ting på bekostning av en god helse. Ingenting av dette kan gjøre oss lykkelige dersom vi mangler en god helse. - Counsels to Teachers, Parents, and Students, side 285, 286.

neste kapitel