Ung i dag kapitel 84. Fra side 208.     Fra side 247 i den engelske utgave.tilbake

Et liv i hengivenhet og hellighet

Guds Hellige Ånd, som er vår lærer og rettleder, er i hans Ord. Fra hver eneste side i Bibelen strømmer det ut et guddommelig lys, et stadig nytt lys. Sannheten er åpenbart i det, og det vil stadig bli klarere og klarere for sinnet. Det vil være til hjelp i alle livets plikter. Det blir som en røst fra Gud som taler til sjelen.

Den Hellige Ånd vil gjerne tale til de unge. Den søker å legge frem for dem Guds herlige skatter. De ord som den store Lærer har uttalt, vil fengsle deres oppmerksomhet og styrke sjelens evner. Da vil Guds kraft bli åpenbart gjennom dem. De vil da gå frem i kunnskap om det som hører Guds rike til, og dette vil gi dem et sikkert vern mot fristerens angrep. - Ord som lever, side 81.

neste kapitel