Ung i dag kapitel 86. Fra side 210.     Fra side 249 i den engelske utgave.tilbake

Bønning makt

(210)Det var på fjellet hos Gud Moses så avbildningen av den vidunderlige bygningen som skulle bli hans herlighets bolig. Det er på fjellet hos Gud - det stedet hvor vi taler med ham i enrom - at vi skal betrakte hans herlige ideal for menneskene. Da blir vi satt i stand til å bygge vår karakter på en slik måte at dette løfte kan oppfylles på oss: "Jeg vil bo i dem og vandre i dem; og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk" 2 Kor. 6, 16, eng overs. rett

(210)Mens vi er opptatt med vår daglige gjerning, bør vi løfte sjelen opp mot himmelen i bønn. Disse tause bønnene stiger opp som røkelse for nådens trone, og fienden blir forstyrret. En kristen hvis hjerte slik holder fast ved Gud, kan ikke overvinnes. Ingen onde kunster kan ødelegge hans fred. Alle løftene i Guds Ord, all den guddommelige nådes kraft, alle Herrens hjelpemidler er lovt for å frelse ham. Det var på denne måten Enok vandret med Gud. Og Gud var med ham som en nærværende hjelp i enhver nødens stund. . . . rett

(210)I berøring med den evige. - Bønn er sjelens åndedrett. Den er hemmeligheten ved åndelig kraft. Ikke noe annet nådemiddel kan erstatte den dersom sjelens helse skal bli bevart. Bønn bringer hjertet i umiddelbar forbindelse med livets guddommelige kilde og styrker marg og ben i vår kristelige erfaring. Dersom du bare forsømmer å be, eller du bare ber støtvis nå og da, etter som det syntes å passe, så vil du miste forbindelsen med Gud. De åndelige evnene slappes, og den religiøse opplevelsen vil mangle sunnhet og kraft. . . . rett

(210)Det er vidunderlig at vi kan be med virkning, og at uverdige, feilende og dodelige mennesker har evnen til å kunne legge sine ønsker frem for Gud. Hvilken større makt kan mennesker ønske seg enn denne - å være knyttet til den evige Gud? Skrøpelige, syndige mennesker har den forrett å kunne tale med sin skaper. Vi kan uttale ord som når frem til tronen for universets monark. Vi kan tale med Jesus når vi går på veien, og han sier: Jeg er ved din høyre hånd. Se Sal. 16,8. rett

(211)Enhver oppriktig bønn blir besvart. - Vi kan samtale med Gud i våre hjerter. Vi kan vandre sammen med Kristus. Når vi utfører våre daglige sysler, kan vi uttrykke vårt hjertes ønske, uhørlig for noe menneskelig øre. Men dette ordet kan ikke dø hen i taushet, heller ikke kan det gå til spille. Ingenting kan drukne sjelens attrå. Den hever seg opp over støyen på gaten, opp over menneskers larm. Det er Gud vi taler til, og vår bønn blir hørt. rett

(211)Be derfor! Be, så skal du få. Be om ydmykhet, visdom, mot og større tro. Enhver oppriktig bønn vil bli besvart. Kanskje kommer ikke svaret akkurat på den måten du ønsker det, men det vil komme på den måten og på det tidspunktet som svarer best til ditt behov. De bønnene du sender opp når du er ensom, når du er trett og når du blir prøvd, vil Gud besvare, ikke alltid slik du venter det, men alltid til ditt beste. - Evangeliets tjenere, side 189-192. rett

neste kapitel