Ung i dag kapitel 88. Fra side 213.     Fra side 252 i den engelske utgave.tilbake

Tro og bønn

(213)Når vi tror på Kristus, kan enhver mangel i vår karakter bli erstattet, alt urent kan bli renset bort, enhver feil kan bli rettet og enhver god egenskap bli utviklet. "Dere et fylt i ham" (Kol. 2, 10). rett

(213)Tro og bønn er nært knyttet sammen, og vi må betrakte dem samtidig. I troens bønn finnes det en guddommelig visdom. Dette er en visdom som de som vil ha fremgang i livet, må lære å forstå. Kristus sier: "Alt det dere ber om i bønnene deres - tro at dere har fått det, og dere skal få det."Mark. 11, 24. Han sier tydelig at vår bønn må være i overensstemmelse med Guds vilje. Vi må be om de tingene han har lovt oss, og hva vi enn tar imot, så må det bli brukt til å gjøre hans vilje. Når betingelsene blir oppfylt, er løftet utvetydig. rett

(213)Vi har lov til å be om tilgivelse for våre synder, om den Hellige Ånd, om et sinn som ligner Kristi sinn, om visdom og kraft til å arbeide for ham og om enhver gave som han har lovt å gi oss. Så skal vi tro at vi får det, og takke Gud for at vi har mottatt det. rett

(213)Vi behøver ikke å se oss om etter ytre bevis for velsignelsen. Gaven ligger i løftet, og vi kan gå til vår gjerning og være sikker på at Gud er mektig til å utføre det han har lovt, og at gaven, som vi allerede eier, vil bli virkeliggjort når vi trenger den mest. - Education, side 257, 258. rett

neste kapitel