Ung i dag kapitel 90. Fra side 218.     Fra side 258 i den engelske utgave.tilbake

Gransk skriften selvstendig

(218)De unge burde granske Skriften selvstendig. De må ikke føle at det er nok at de som har større erfaring, finner sannheten, og at de som er yngre, kan godta det de sier som om de var en autoritet. Jødene gikk til grunne som en nasjon fordi deres herskere, prester og eldste dra dem bort fra Bibelens sannheter. Dersom de hadde gitt akt på Jesu lære og gransket Skriften selvstendig, ville de ikke ha gått til grunne. ... rett

(218)Det er umulig for noe sinn å fatte hele rikdommen og storheten i bare et eneste av Guds løfter. En oppfanger herligheten i ett synspunkt, en annen oppfanger skjønnheten og nåden i et annet punkt, og sjelen blir fylt av det himmelske lys. Dersom vi så all herligheten, ville ånden besvime. Men vi kan tåle langt større åpenbaringer av Guds rike løfter enn det vi nå har. Det gjør meg vondt i hjertet når jeg tenker på hvordan vi mister den rikdommen av velsignelse som er beregnet for oss. Vi slår oss til tåls med kortvarige glimt av åndelig belysning, når vi dag etter dag kunne ha vandret i lyset av hans nærvær. - Testimonies to Ministers, side 109-111. rett

neste kapitel