Ung i dag kapitel 92. Fra side 222.     Fra side 262 i den engelske utgave.tilbake

Belønningen for flittig bibelstudium

(222)Hver gang vi leter etter sannheten, vil vi bli belønnet, og hver eneste oppdagelse vil åpne rikere felter for undersøkelse. Mennesker forandrer seg i forhold til det de opptar tankene med. Dersom vi fyller vår oppmerksomhet med dagligdagse tanker og gjøremål, kommer vi til å bli dagligdagse. rett

(222)Dersom vi er for likegyldige til å ta imot noe annet enn en overflatisk forståelse av Guds sannhet, kommer vi ikke til å få de rike velsignelsene som Gud så gjerne vil gi oss. Det er en lov som sier at sinnet vil bli trangt eller utvidet i forhold til størrelsen på de tingene det er opptatt med. rett

(222)Våre mentale krefter vil ganske sikkert snevre seg sammen og miste evnen til å fatte de dypere meningene i Guds Ord dersom de ikke kraftig og iherdig blir brukt til å lete etter sannheten. Sinnet vil vide seg ut dersom det er opptatt med å finne forholdet mellom de ulike emnene i Bibelen, idet skriftsted blir sammenlignet med skriftsted og åndelige ting med åndelige ting. Gå under overflaten, for de rikeste skattene for tankene venter på den dyktige og flittige bibelgranskeren. - Review and HeraId, 17. juli 1888. rett

(222)Bibelen som ledesnor. - Den som studerer, må ta Bibelen som sin ledesnor og holde fast på dens prinsipper. Dersom han gjør det, kan han strebe etter å nå hvilken som helst høyde. - Ministry of Healing, side 465. rett

neste kapitel