Ung i dag kapitel 95. Fra side 228.     Fra side 268 i den engelske utgave.tilbake

Et velgrunnet håp

Hvordan kan du vite at Gud har godtatt deg? Studer hans ord under bønn. Legg ikke Bibelen til side for å lese andre bøker. Denne boken overbeviser om synd. Den åpenbarer tydelig veien til frelse. Den får oss til å se en strålende og herlig belønning. Den åpenbarer for deg en fullkommen Frelser, og lærer deg at bare gjennom hans uendelige nåde kan du vente å bli frelst.

Unnlat ikke å be i lønndom, for det er religionens sjel. Be alvorlig og inderlig om at sjelen din må bli ren. Bønnfall så alvorlig og inderlig som du ville gjøre det om det var ditt timelige liv som stod på spill. Vær hos Gud helt til det er født en usigelig lengsel etter frelse inni deg, og du har oppnådd en salig forvissning om at din synd er tilgitt.

Vi skal ikke ta imot håpet om et evig liv på et flyktig grunnlag. Det er en sak som skal avgjøres mellom Gud og din egen sjel, avgjøres for evigheten. Et antatt håp og ikke noe mer vil bli din egen undergang. Fordi du skal stå eller falle ved Guds Ord, er det det du må hente vitnesbyrd fra. Der kan du finne ut hva som kreves av deg for at du skal bli en kristen. Ta ikke rustningen din av og forlat ikke slagmarken før du har vunnet seier og triumferer sammen med din Frelser. - Testimonies l, side 163, 164.

neste kapitel