Ung i dag kapitel 96. Fra side 229.     Fra side 271 i den engelske utgave.tilbake

Litteratur og musikk

(229)Unge menn og unge kvinner, les den litteraturen som vil gi dere sann kunnskap, og som vil være til hjelp for hele familien. Si bestemt: "Jeg vil ikke bruke verdifull tid på å lese slikt som ikke vil være til nytte for meg, og som bare vil gjøre mig uskikket til å kunne tjene andre. Jeg vil vie min tid og mine tanker for å bli skikket til tjeneste for Gud. Jeg vil lukke øynene mine for lettsindige og syndige ting. Ørene mine er Herrens ører, og jeg vil ikke lytte til fiendens slue argumenter. Stemmen min skal ikke på noen måte være underlagt en vilje som ikke står under Guds Ånds påvirkning. Legemet mitt er den Hellige Ånds tempel, og alle mine krefter vil jeg vie til hederlige formåL> - Testimonies VII side 64. rett

neste kapitel