Veiledning for menigheten 2. bd. kapitel 0. Fra side 9.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

FORORD

Den nittenårs-perioden som omfatter den undervisning dette bindet inneholder, var en tid full av fremgang for syvendedags-adventistene. I de foregående tiårs-perioder var grunnvollen lagt for våre læresetninger, menighetsarbeidet var organisert, og begynnelsen var gjort i slike viktige grener av vår samfunnsorganisasjon som forlags-, helse og skolevirksomheten. De anledninger som utenlandsmisjonen kunne tilby oss, begynte åpne seg for oss.

Den undervisning som ble gitt i dette kritiske tidsrom for å veilede og vokte menigheten og for å oppbygge dens medlemmer, taler til våre hjerter i vår tid, fordi vi i dag står overfor akkurat de samme anledninger, problemer og ansvar.

På samme måte som i Bind I er artiklene ordnet i kronologisk rekkefølge. Kilden og datoen for første utgivelse er angitt som fotnote til hvert kapitel. Det meste av stoffet i denne utgaven er henter fra Vitnesbyrdenes (Testimonies), 4., 5. og 6. bind. Bare fire kapitler stammer fra andre av søster Whites bøker og fra artikler hun har skrevet i bladene våre.

At den undervisning denne boken inneholder, må lede til et høyere kristenliv og en ivrigere tjeneste for Gud blant syvendedags-adventistene verden over, er det brennende ønske som næres av utgiverne så vel som av

The Trustees of the Ellen G. Whites Publications

neste kapitel