Tilbage

Kristi fristelse

(4)  Forord
Der er sandsynligvis ikke noget emne i den kristne teologi der er mere forsømt, og dog så vigtigt, end Kristi trefoldige fristelse i ørknen. Således udfylder dette lille værk et sted som andre ikke gør. Skriverens enkle og alvorlige stil, hendes praktiske appeller berør den kristne afholdenhed,og hendes ophøjede syn på genløserens store arbejde med at gennemføre frelsesplanen, gør værket interssant og betydningsfuldt. Måtte dette læses omhyggeligt, og vise sig som en dyrebar velsignelse for den åbenhjertige læser.
Udgiverne
ret

(5)  

Kristi fristelse

Efter Jesu dåb, blev han fort af Ånden ud i ørknen for at blive fristet af djævelen. Da han kom ud af Jordan, bøjede han sig ned og bad med den store Evige efter styrke til at klare kampen med den faldne fjende. Himlene åbnedes og den overmådelige herlighed der steg ned bevidnede hans guddommelige karakter; og Faderens stemme erklærede Kristi tætte forhold til hans Uendelige Majestæt: ”Dette er min søn den elskede, i hvem jeg har velbehag.” Kristi mission var nu ved at begynde; men først måtte han trække sig tilbage fra livets travle steder til en afslides liggende ørken for det udtrykte fortsæt at bære en trefoldig fristelse for deres skyld, han var kommet for at genløse. ret

(5)  Satan, som tidligere var en æret engel i Himlen, havde været ærgerrig efter mere ophøjet ære, som Gud havde givet sin Søn. Han blev skinsyg på Kristus, og viste englene som ærede ham, som skærmende kerub at han ikke havde den ære der tilkom ham, som hans position krævede. Han forfægtede at han ville være ophøjet og lige i rang med Gud. Satan fik sympatisørere. Engle i himlen sluttede sig til ham i hans oprør, og faldt med deres leder fra deres høje og hellige stade, og blev derfor udstødt fra Himlen sammen med ham. ret

næste kapitel