Tilbage

Sundhed og livslykke

(77)  Og hvorfor skulle mennesker så ikke gøre de ting, hvis loven der forbyder dem er afskaffet? Intet budskab fra jorden eller himlen kan tvingende indprente umådeholdene og grådige som er bedraget med teorien om at ti buds loven er afskaffet. Mange kristne-bekender tjenere formaner folk til hellighed i livet, skønt de selv giver efter for appetittens magt, og tobakkens tilsmudsning. Disse lærere, som forleder folk til at foragte og fysiske og moralske love, vil have en frygtelig optegnelse at møde her og der. ret

(77)  Sundhed, sandhed og lykke kan aldrig gå frem uden forstandsmæssig kundskab og fuld lydighed mod Guds lov, og fuldkommen tro på Jesus Kristus. Herren bruger intet andet medium til at nå det menneskelige hjerte med. Mange bekendende kristne anerkender at de i brug af tobak giver efter for en smudsig, dyr og skadelig praksis. Men de undskylder sig selv og siger at vanen er dannet, og de kan ikke komme sig over det. I denne anerkendelse hylder de Satan, og siger ved deres handlinger, hvis det ikke er i ord, at ”selvom Gud er mægtig, har Satan større kraft.” Ved deres bekendelse siger de: ”Vi er Jesu Kristi tjenere,” skønt deres gerninger siger at de overgiver underdanigheden til Satans herredømme, fordi det koster den mindste samvittighedsnag. Er det at vinde sejr, ligesom Jesus vandt sejr? eller overvindes af fristelse. Og over den undskyldning de mænd har, som bekender at være Kristi ambassadører. ret

(78)  Mangfoldige er fristelserne og angrebene på alle sider, som forsøger at ødelægge unge mænds muligheder både i denne verden og i den næste. Men den eneste sikre sti for unge såvel som gamle er at leve i nøje overensstemmelse med de fysiske og moralske loves principper. Lydighedens sti er den eneste sti, der fører til Himmelen. Der er tider, hvor de, som er slaver af alkohol og tobak, gerne ville give et hvilket som helst beløb, hvis de derved kunne overvinde trangen til disse nydelsesmidler, som nedbryder legeme og sjæl. Og de, der ikke vil lade forstanden råde over appetit og lidenskab, vil komme til at give efter for den på bekostning af fysisk og moralsk forpligtelse. ret

(78)  Ofrene med en forvansket appetit, opirret af Satans fortsatte fristelser, vil give efter på bekostning af sundheden, endog livet, og vil gå til Guds domstol som selvtægt. Mange har længe ladet vanen styre dem, så de er blevet slaver af appetitten. De har ikke moralsk mod til at fastholde selvfornægtelsen, og udholde lidelse for en tid, ved at betvinge og fornægte smagen, for at beherske uvanerne. Denne klasse nægter at vinde sejr sådan som deres genløser gjorde. Udholdt Kristus ikke fysisk lidelse og mental pinsel, for menneskenes skyld i ørknen? ret

(79)  Mange har længe ladet appetitten og smagen kontrollere fornuften, så de ikke har moralsk kraft til at bevare selvfornægtelsen, og udholde lidelse for en tid, indtil den ødelagte natur kan gøre sit arbejde, og sunde aktiviteter dannes i organismen. Rigtig mange med en forvansket smag, forhaler tankerne om at begrænse deres kost, og de fortsætter deres usunde udsvævelser. De er ikke villig til at vinde sejr ligesom deres Genløser. ret

(79)  Hvilket sceneri for enestående lidelser var den faste på næsten seks uger, da Jesus blev overdynget med de hårdeste fristelser. Hvor få kan forstå Guds kærlighed for den faldne slægt hvori hans guddommelige Søn ikke medregnes fra at påtage sig menneskers ydmyghed! Han opgav sin dyrebare elskede søn til skam og pinsel, så han kan føre mange sønner og døtre til ære. ret

(79)  Når syndige mennesker kan se den uudtrykkelige Guds kærlighed med at give sin søn til korsets død, vi skal bedre forstå at det er en overmådelig vinding at vinde sejr ligesom Kristus vandt sejr. Og vi skal forstå at det er et evigt tab hvis vi vinder hele verden, med al dens fornøjelser og herlighed, og alligevel mister sjælen. Himlen er billig nok for enhver pris. ret

(79)  På Jordans breder fulgte himlens røst, ledsaget af den overvældene herlighed viser sig, proklameret af Kristus, som den Eviges Søn. Satan blev personligt regnet for overhoved for det rige, som han kom for at kuldkaste. Hvis det ikke lykkes for ham, vidste han at han havde tabt. Derfor var kraften af hans fristelser i overensstemmelse med det store mål som han vil miste eller opnå. I fire tusind år, lige siden erklæringen blev givet til Adam, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved, havde han planlagt sin angrebsmetode. ret

(80)  Han anstrengte sig allermest for at overvinde Kristus på appetittens punkt på et tidspunkt hvor han led den største sult. Den sejr som blev vundet, satte ikke blot et eksempel for dem, som var faldet for appetittens magt, men udrustede Genløseren for sit særlige arbejde, at nå de dybeste dybder for menneskelig ve. Ved at selv erfare kraften fra Satans fristelser, og menneskelige lidelser og sygdomme, vil han vide hvordan han hjælper dem som anstrenger sig for at hjælpe dem selv. ret

(80)  Nok så mange penge kan ikke købe sejren over Satans fristelser. Men det som ikke kan købes for penge, som er rent, besluttede anstrengelser, og moralsk kraft, vil i Kristi navn, få ædle sejre over appetitten. Hvad hvis kampen koster ham hans liv? Hvad hvis disse onders slaver virkelig dør i kampen for at befri sig selv fra appetitmagtens kontrol? de dør for en god sag. Og hvis sejren vindes, på bekostning af menneskeliv, er det ikke for dyrebart at hvis sejrherren står op ved den første opstandelse, og få sejrherrens løn. ret

(80)  Så vil alt være vundet. Men livet vil ikke ofres til kampen for at overvinde en fordærvet appetit. Og det er sikkert at sejrer vi ikke sådan som Kristus sejrede, kan vi ikke få sæde sammen med Ham på Hans trone. Dem som i lys og sandhed ødelægger den mentale, moralske og fysiske sundhed, ved udsvævelser af enhver slags, vil miste himlen. De ofrer deres Guds givne kræfter til afguder. Gud fortjener og gør krav på vore første og højeste tanker og helligste kærlighed. ret

(81)  For en uendelig pris, har Kristus vor Genløser købt alle evner og hele vor eksistens, og alle vore velsignelser i livet er blevet købt til os, på bekostning af hans blod. Skal vi acceptere velsignelserne, og glemme Giverens krav? Kan nogen af os indvillige i at følge vor tilbøjelighed, føje appetitten og lidenskaberne, og leve uden Gud? Skal vi spise og drikke som dyr, og ikke længere nære tanken om Gud, med alt det gode vi nyder, som umælende dyr ikke gør? ret

(81)  Dem som anstrenger sig beslutsomt i Sejrherrens navn for at besejre alle unaturlige skrig på sult, vil ikke dø i kampen. I deres anstrengelser for at kontrollere appetitten, sætter de sig selv i rette forhold med livet, så at de må nyde sundhed og Guds gunst, og få et rigtigt greb på evigt liv. ret

(81)  Der er tusindvis af mennesker, som til stadighed sælger deres fysiske, intellektuelle og moralske styrke for smagens skyld. Hver enkelt evne har sin bestemte opgave, og alle er de indbyrdes afhængige. Og når de holdes passende afstemt i forhold til hinanden, vil de arbejde harmonisk sammen. Ingen af disse evner kan vurderes i dollars eller cents. Og dog sælges de for en god middag, for alkohol og tobak. Og når de er blevet lammet af en tilfredsstillelse af appetitten, får Satan magten over hjernen og forleder til enhver form for forbrydelse og ondskab. Gud har pålagt os at bevare alle evner i sund livskraft, så vi kan have en klar fornemmelse af hans forlangender, og at vi kan være fuldkomne hellige i hans frygt. ret

næste kapitel