Tilbage

Uddrag fra et brev til pastor Burden, på Loma Linda, Californien

(13)  Denne morgen, (14. december, 1905), kunne jeg ikke sove efter klokken et, så jeg stod op og tog tøj på, og tog til mit kontor for at fuldføre det brev jeg begyndte at skrive til dig for to tre dage siden. Nu interesserer vi os for alle bevægelser der sker i Loma Linda. ret

(13)  Har Herren ikke overblikket, ville jeg ikke tænke på at leve en dag mere. ret

(13)  Men der er et spørgsmål der vender tilbage til mig, at vi er under en kraft som er udover menneskelig kontrol, og den kraft kan vi stole på. . . . ret

(14)  Jeg længes dagligt for at kunne gøre det dobbelte. Jeg har gået i forbøn for Herren efter styrke og visdom, og gendanne vidnernes skrifter, som var befæstet i troen i budskabets tidligere historie. Efter at tiden var gået i 1844, fik de lys og vandrede i lyset, og når mennesker hævder at få nyt lys, der er kommet ind med deres forunderlige budskaber om forskellige skriftsteder, fik vi, ved Helligåndens bevægelse, vidnesbyrd direkte til punktet, som afskar indflydelsen fra budskaber som pastor Ballenger har brugt sin tid på at bringe. . . . . . ret

(14)  Når Guds kraft bevidner hvad sandhed er, skal sandhed altid stå som sandhed. Ikke efter forfalskninger, i modsætning til Guds lys har fået lov at få næring. Mennesker vil rejse sig med skriftens fortolkninger som er sandhed for dem, men som ikke er sandhed. Sandhed for denne tid, har Gud givet os som fundament for vor tro. Han Selv har lært os hvad sandhed her. Den ene vil rejse sig og endnu andre med nyt lys som går imod det lys som Gud har givet under Sin Helligånds demonstration. Nogle få er stadig i live som gennemgår den erfaring der fås ved denne sandheds oprettelse. I nåde har Gud spare deres liv for at gentage og gentage indtil afslutningen af deres liv, den erfaring som de gennemgår ligesom apostlen Johannes gjorde indtil afslutningen af hans liv. Og de standardbærere som er faldet i døden, skal tale gennem genoptryk af deres skrifter. Jeg er således instrueret således at deres stemmer skal høres. De skal bære deres vidnesbyrd, hvad sandhed for denne tid udgør. Vi skal ikke tage imod deres ord, som kommer med et budskab der går særlig imod vor tros punkter. De skal samle en masse skrifter, og dynge dem op som bevis omkring deres påståede teorier. Dette er blevet gjort igen og igen, i de sidste halvtreds år. Og så længe Skriften er Guds ord, og skal respekteres, er anvendelsen af dem en stor fejltagelse, hvis den anvendelse rører ved de fundamentale piller som Gud har understøttet disse halvtreds år. Han som anvender dette, kender ikke Helligåndens forunderlige tilkendegivelser, som gav kraft og styrke til de tidligere budskaber som er komme til Guds folk. ret

(15)  Pastor Ballengers beviser er ikke pålidelige. Hvis de antages vil de ødelægge Guds folks tro på den sandhed, der har gjort os til det vi er. ret

(15)  I dette emne må vi være beslutsomme; for de punkter han prøver at bevise Skriften ved, er ikke sunde. De beviser ikke at Guds folks tidligere erfaring var forkert. Vi fik sandheden; vi blev ledt af Guds engle. Det var under Helligåndens vejledning at præsentationen af Helligdomsspørgsmålet blev givet. Det siger meget for enhver at være tavs om vor tros træk, som de ikke havde del i. Gud har aldrig gået imod Sig Selv. Skriften beviser misbruges hvis de tvinges til at bevise noget der ikke er sandt. Flere og flere vil rejse sig og føre et formodet stort lys, og komme med deres påstande. Men vi står ved de gamle landemærker. Vi forhindres i vort arbejde af mennesker som ikke er omvendte, som søger deres egen ære. De vil anses som ophavs mænd til nye teorier, som de bringer under påstand af sandhed. Men modtages disse teorier, vil de lede til en fornægtelse af sandhed, som Gud i de sidste halvtreds år har givet os som dette folk, godtgjort ved Helligåndens demonstration.
(underskrevet) Ellen G. White ret