Tilbage

Religion som bidrager til sundhed

(12)  Herrens frygt vil gøre mere for sanatoriets gæster, end nogen andre helbredelsesmidler kan give. Religion bør på ingen måde holdes i baggrunden, som om det var skadeligt for dem der kommer efter behandling. Tværtimod, bør det faktum alt fremholdes, at Guds love, både i naturen og de åbenbarede, er ”liv for dem, der finder det, helse for alt deres kød.” ret

(12)  Stolthed og mode holder mænd og kvinder i ren og skær slaveri under sundhedsskadelige skikke, endog livsfarlige skikke. Appetitten og lidenskaberne der kræver eftergivenhed, træder fornuften og samvittigheden under fode. Dette er Satans grusomme værk, og han anstrenger sig hele tiden beslutsomt på at styrke de lænker som han har bundet sine ofre med. Dem som i hele deres liv har givet efter for forkerte vaner, indser ikke altid nødvendigheden for forandring. Og mange vil fortsætte med at stilne deres ønsker om syndige fornøjelser for enhver pris. Lad samvittigheden vågne op, og meget vil blive vundet. Intet andet end Guds nåde kan overbevise og omvende hjertet; kun her kan vanens slaver få kraft til at bryde lænkerne der binder dem. Den ryggesløse ledes til at se og mærke at en stor moralsk fornyelse er nødvendig; hvis de vil møde den guddommelige loves krav; sjælstemplet er blevet tilsmudset, og Gud kalder dem til at vække og kæmpe af al deres kraft og vinde den Gudgivne manddom tilbage, som er blevet ofret ved syndige udsvævelser. ret

(13)  Guddommelig sandhed kan gøre et lille indtryk på forstanden, medens skikke og vaner er i modstrid mod dens principper. Dem som er villig til at informere sig selv om eftergivenhed mod syndige virkninger imod sundheden, og som begynder reformarbejdet, endog hvis det er ud fra selviske motiver, - sætter sig der hvor Guds sandhed kan få adgang til deres hjerter. Og på den anden side er dem som nås ved at vise bibelens sandhed, der hende hvor deres samvittighed vil kunne nås på sundhedsområdet. De ser og mærker nødvendigheden at bryde med tyranniserende levevaner og appetit, som har hersket så længe over dem. Der er mange som tager imod Guds ords sandheder, deres dømmekraft er blevet overbevist af de klareste beviser; men der er kødelige ønsker, der kræver tilfredsstillelse, kontrol af forstanden, og de forkaster sandhed som falskneri, fordi den kommer i kollision med deres lystige lidenskaber. ret

(13)   “Herrens frygt er visdoms begyndelse.” Når mennesker med forkerte levevaner og syndig praksis giver efter for den guddommelige sandheds kraft, giver Guds ord lys og forståelse til den enfoldige. Sandheden påføres hjertet; og den moralske kraft, som lod til at være lammet, den får liv. Ham som får dette, får en stærkere og klare forståelse end før. Han fæster sin sjæl på den Evige Klippe. Sundheden bliver bedre, i enhver betydning i sin sikkerhed i Jesus Kristus. Således går religion og sundhedslovene hånd i hånd. ret

næste kapitel