Tilbage

Formaninger og advarsler

(14)  Den 23. november, 1879, fik jeg vist nogle ting om institutionerne omkring os, og deres pligter og farer som har ledende stillinger i forbindelse med institutionerne. Jeg så at Dr. Kellogg var blevet oprejst til at gøre et særligt arbejde som Guds redskab, og ledes, og vejledes og kontrolleres af Hans Ånd. Han skal besvare Guds krav, og aldrig føle at det er hans egen ejendom og bruge sin magt som han selv finder det gavnligt. Selvom det er hans måde at gøre det rigtige på, vil han dog være helt sikker på at fejle, medmindre han hele tiden er elev i Kristi skole. Hans eneste sikkerhed er at ydmygt vandre med Gud. ret

(14)  Farerne er på hans sti, og hvis han kommer ud som sejrherre vil han faktisk få en sejrssang at synge i Guds stad. Han har stærke karaktertræk som hele tiden skal gendrives. Hvis han er under Guds Ånds kontrol, så vil disse træk være en velsignelse; men hvis ikke, vil de vise sig at være en forbandelse. Hvis Dr. Kellogg, som nu ridder på en popularitetsbølge, ikke bliver letsindig, vil det være et nådens mirakel. Hvis han læner sig op ad egen visdom, som så mange har gjort på det sted, vil hans visdom kun vise sig som tåbelighed. Så længe han giver sig selv uselvisk til Guds arbejde, rokker ikke det mindste fra princippet, vil Herren favne ham med de evige arme og vil vise sig at være ham en mægtig Hjælper. ”Dem der ærer Mig, vil Jeg ære.” ret

(15)  Det er en farlig tid for mennesker med talenter der kan have værdi for Guds værk; for Satan bombarderer en sådan person med sine fristelser, prøver altid at fylde ham med stolthed og ærgerrighed; og når Gud vil bruge ham, gør han sig i ni ud af ti tilfælde uafhængig, selvtilstrækkelig og føler sig i stand til at stå alene. Dette vil være din fare, Dr. Kellogg, hvis du ikke hele tiden lever i tro og bøn. Du må have en dyb og blivende fornemmelse af evige ting, og for den kærlighed til menneskene som Kristus viste i sit liv. En tæt forbindelse med Himlen vil give din iver den rette tone, og vil være grundlag for din succes. Dine afhængighedsfølelser vil drive til bøn, og din pligtsfornemmelse befordrer din møje. Bøn og arbejde, arbejde og bøn, vil være forretningen i dit liv. Du må bede som om al virkekraft og pris tilkommer Gud, og arbejde som om det var hele din pligt. Hvis du mangler kraft, må du få den; da den forventer at du trækker på den. Tro blot på Gud, tag ham på hans ord, handle i tro og velsignelserne vil komme. ret

(15)  På denne måde vil genier, logik og veltalenhed ikke nytte noget. Dem som har et ydmygt, tillidsfruldt og brødebetynget hjerte, acceptere Gud, og hører deres bønner; og når Gud hjælper, vil alle forhindringer overvindes. Hvor mange mennesker med store naturlige evner og høj uddannelse har fejlet når de kommer i ansvarsbetyngede stillinger; medens dem med svagere forstand, med mindre gunstige omgivelser, har fået forunderlig fremgang. Hemligheden var at førstnævnte stolede på sig selv, medens sidstnævnte gik sammen med Ham som har forunderlige råd, og måtte arbejde for at udvirke hans vilje. ret

(16)  Dit arbejde har altid været påbydende, det er vanskeligt for dig at få tid til meditation og bøn; men dette må du ikke undlade at gøre. Himlens velsignelse, der opnås ved daglig bøn, vil være som livets brød for din sjæl, og vil få dig til at vokse i åndelig og moralsk styrke, ligesom et træ der plantes ved vandendes flod, hvis blade altid er grønne, og hvis frugt vil vise sig i rette tid, ret

(16)  Det er en alvorlig fejl at du forsømmer at tilbede Gud offentligt. Mulighederne for gudstjeneste vil være ligeså gavnlig for dig som for andre, og er helt væsentlig. Du er måske ude af stand til at hjælpe dig selv med disse privilegier ligeså meget som andre gør. Du vil ofte kaldes ud på sabbatten til at besøge den syge, og er nød til at gøre det til en udmattende arbejdsdag. Et sådant arbejde der hjælper lidende, erklærede vor Frelser som en nådens arbejdsdag, og ingen overtrædelse af sabbatten. Men når du regelmæssigt bruger dine sabbatter til skriverier, eller arbejder, ikke forandrer dig på nogen særlig måde, så skader du din egen sjæl, giver andre et eksempel som ikke er værd at efterligne, og ærer ikke Gud. ret

(16)  Du ser ikke den virkelige betydning, deltager ikke kun i religiøse møder, men frembærer også vidnesbyrd for Kristus og sandheden. Hvis du ikke får åndelig styrke ved at udføre alle de kristne pligter, og derved kommer i tættere og helligere forhold til din Genløser, vil du få en svag moralsk kraft. Du vil helt sikkert visne åndeligt, hvis du ikke ændrer din kurs i denne henseende. ret

(17)  Nogle i Battle Creek hengiver sig i antipati mod Dr. Kellogg som ikke er berettiget. Dette er en forhånelse mod Gud. Dr. Kellogg har menneskers skrøbeligheder, og er tilbøjelig til at selv fejle. Han hævder ikke at være perfekt, det hævder hans venner heller ikke at han er. Han er genstand for Satans hårde fristelser; for når han viger fra det rigtige vil det påvirke mange andre. Den uberettigede jalousi og fordomme imod ham er imod Kristi ånd. Jalousi og onde tanker sætter motivet, planerne og handlingerne i forkert perspektiv. Og det at vi altid tænker ondt, går langt for at skabe det onde som vi fortænker. ret

(17)  Kendsgerningerne og beviserne til lægens og hans medarbejdere fordel, gør at de får mange sande venner, endog blandt dem som tidligere foragtede ham. Han har, ved sin egen praksis og ved Guds velsignelse, hjulpet sig selv med de anledninger og privilegier der er inden for hans rækkevidde, til at blive en mental stærk mand; og har forunder succes med at nå en høj standard som pålidelig læge, - netop en sådan mand behøver vore folk, - som vil, hvis han er ydmyg og helliget til Gud, være en mand for denne tid. Når midlerne er samlet sammen, har han ikke sparet dem sammen. Han har vist en ædel gavmildhed for at hjælpe sagen hvor han end kan gøre dette. Men på trods af alt dette, har der været familier som har arbejdet imod ham, og imod sanatoriet fordi han har gjort en så fremtrædende andel her. Mellem disse enkeltpersoner og Kelloggs familie har der længe været en fjendskabsfølelser, - en bitterhedsrod, hvorved mange er blevet besmittet. Nogle har endog nedværdiget sig sprede dårlige rygter, og hengive sig i tarvelig sladder, af alt som har båret sine giftige frugter. ret

(18)  Dr. Kellogg har til tider taget stærke forhåndsregler, og har været opsat på at gennemføre sine mål. Han har en ukuelig vilje til at gennemføre det som han sætter sig for; ellers vil han ikke være på den høje platform som han nået så ærværdigt. Så længe han gør Gud til sin styrke, og elsker og frygter Ham, vil han være i rigtig balance; men lige så sikkert som han mister sin forbindelse med Gud og prøver at gå i egen kraft, vil det som har vist sig som velsignelse, vise sig som skade for ham selv og for andre. Han vil blive undertrykt, tyrannisk, småtskåren og diktatorisk. Disse træk må ikke få herredømme under nogen omstændigheder; for de vil styrkes ved at få frit løb og vil snart blive en styrende kraft. Således vil hans karakter blive ude af balance, og det vil diskvalificere ham til Guds arbejde. Men selvom Dr. Kellogg ikke er fejlfri, har Herren velsignet sin hjælper så langt; og dem som har gemt på jaloux følelser imod ham, har arbejdet imod Gud. ret

(19)  Der er enkeltpersoner som våger med falkeøjne for at han vakler, og jo mere intens på grund af det min mand og jeg har gjort for at modvirke indflydelsen som har været imod ham, og for at give ham vore folks tillid over alt. Nogle har ikke opgivet deres mistanker, men har vogtet for at se Dr. Kellogg begå fejltagelser som prøver for tillid til ham at han er fejlplaceret. Når sanatoriet irettesættes, er der nogle hjerter der banker af glædelig jubel; og dem som har gemt på fordomme, mærker en ny forvisning om at de har ret. Gud er på ingen måde tilfreds med denne ånd. Disse følelser er mere sataniske end guddommelige. Hvis dem som beklager sig over doktoren var halvt så selvopofrende som han var, hvis de ville udrette halvt så meget godt som han har udrettet, ville de være mere behagelig for Gud, end de er nu. ret

(19)  Herren ligger mands på hjerte at hjælpe Dr. Kellogg i en tid hvor han behøvede hjælp. Pastor White har følt en faders ømhed for Dr. Kellogg, og Doktoren har besvaret dette for sin del. Min mand kan være tilfreds med at interessen for Dr. Kellog – som har været langt dybere end han viste for sin egne børn – besvarede hans forventninger til fulde. Nu burde doktoren vise samme interesse for andre, som behøver hjælp og opmuntring som han behøvede dette. Heri vil han kun blive skuffet, men bør ikke miste modet. ret

(20)  Hvis han ikke hele tiden søger hjælp fra Gud, vil Dr. Kellogg blive for streng imod dem som kæmper vejen op, da han tidligere ville undlade at vise al den sympati og forståelse som han burde vise, fordi han ikke ser den samme resolutte beslutsomhed hos dem at studere flittigt, fornægte sig selv, og udvise hård sparsommelighed, som fik ham til at få hans position. ret

(20)  Dr. Kellogg og br. Henry Kellogg repræsenterer to meget vigtige institutioner. Ingen af disse mænd kan undværes fra deres betroede stillinger, ingen af dem føler at de er uundværelige. Gud kan arbejde uden dem, men de kan ikke arbejde uden Gud. Jeg fik vist at disse brødre ikke arbejdede i harmoni. Hvis br. Henry Kellogg udfylder sin position ærværdigt, må han passe på institutionens penge som han har fået betroet. Dr. Kellogg nærer det samme ansvar med sin betroede stilling. Men disse mænd bør være overordentlige forsigtige med at de ikke ser alene på deres egen gren af arbejdet, og arbejder for deres egen afdeling, til skade for andre grene, af samme vigtighed. ret

(20)  Brødre, I er I fare for at lave alvorlige fejltagelser med jeres forretninger. I er både skarpskårne og kritiske mænd. Gud advarer jer at passe på så I ikke giver jer til at rotte jer sammen. Vær forsigtige med at ikke opdyrke bedragerens taktsomhed, for dette vil ikke stå prøven på Guds dag. Der er brug for Henry Kelloggs skarpsindighed og dømmekraft; for han har alle klasser at håndtere. Han må vogte forlagshusets interesser, ellers vil tusindvis af dollars gå over i uærlige menneskers hænder. Men lad ikke disse karaktertræk blive den herskende magt. De væsentlige karakterelementer er under behørrig kontrol; og hvis br. Henry Kellogg har Gudsfrygt for sig, og hans kærlighed i hjertet, så vil han være sikker. ret

(21)  Dr. Kellogg har fået erfaringer med sparsommelighed. Dette var livets kamp med ham. Men han skal ikke lade sine beregninger, som var nødvendig i hans ungdom, degenerere sig ud i avind og spidsfindigheder. Så længe han er gavmild med de penge han tjener, skal han passe på med at ikke smede rænker, og det fine guld i hans karakter vil således smudses til. Så længe han ser fordelene med at handle sådan, vil han ikke altid kunne se hvordan det vil påvirke andre. Men han kan tillade sig at være fair og redelig i handel. Det er bedre, langt bedre, at opgive nogle af de muligheder der er fået, end at opelske en gerrighed, og derved gøre det til en naturlov. ret

(21)  Unødvendig smarthed er uværdigt for en kristen. Vi er blevet adskilt fra verden med en stor sandheds-flækkekniv. Vore forkerte karaktertræk er ikke altid synlige for os selv, selvom de kan være meget tydelige for andre. Men tid og omstændigheder vil visselig forsøge os, og bringe karakterguldet frem i lyset, eller opdage det nedrige metal. Ingen af os er kendt me eller har læst af alle mennesker, før Guds smeltedigel har prøvet os. Alle nedrige tanker, enhver forkert handling, åbenbarer nogle karaktermangler. Disse grove træk må komme under mejsel og hammer i Guds store værksted, og Guds nåde må udjævne og polere, før vi er egnet til et sted i det herlige tempel. ret

(22)  Gud kan gøre disse brødre mere dyrebare end fint guld, endog Ofirs guldvægt, hvis de vil overgive sig selv til hans forvandlende hånd. De bør være opsatte på at bruge alle evner og enhver anledning på mest ædel måde. Guds ord bør være deres studium og deres vejleder, når det højeste og bedste skal afgøres i alle sager. Den fejlfrie karakter, det fuldkomne mønster som lægges foran dem i evangeliet, bør studeres med dybeste interesse. Den lektie som er vigtigst for dem at lære er godheden alene giver sand storhed. Måtte vi befri os fra verdsligvise mænds filosofi. Deres eneste håb er at blive tåber, så de i rent faktisk kan blive kloge. ret

(22)  Kristi svageste efterfølgere er gået i alliance med den almægtige kraft. Gud kan gøre meget lidt for lærte mænd, fordi de ikke føler behov for at lære af Ham, som er al visdoms kilde; derfor trak han dem, efter en prøvelse, ofte til side til mænd med lavere talenter, som har lært at stole på Gud, hvis sjæle er bestyrket af godhed, sandhed og urokkelig troskab, og som ikke vil nedværdigt til noget som efterlader en plet på samvittigheden. ret

(22)  Brødre, hvis I knytter jeres sjæle til Gud i levende tro, vil han gøre jer til mægtige mænd. Hvis I stoler på jeres egen styrke og visdom, vil det visselig mislykkes for jer. Det er ikke behageligt for Gud at I har så lidt interesse for religiøs tjeneste. I er repræsentative mænd, og som sådan udøver I en større indflydelse en personer i mindre fremtrædende stillinger. I bør altid søge Guds rige og hans retfærdighed først. I bør være aktive og interesserede medarbejdere i kirken, opdyrke jeres religiøse evner, og holde jeres egne sjæle i Guds kærlighed. Herren har krav på jer i denne sag, at I ikke kan tage let på; I må enten vokse i nåden eller blive små og krøblinge i åndelige sager. Det er ikke kun jeres privilegium men jeres pligt at frembære vidnesbyrd for Kristus når som helst og hvor I kan; og bruges tankerne på denne måde, vil I opelske en kærlighed for hellige ting. ret

(23)  Vi er i fare for at betragte Kristi forkyndertjenere som blot mennesker, og ikke genkende dem som repræsentanter for ham selv. Alle personlige hensyn bør lægges til side; vi må lytte til Guds ord gennem hans ambassadører. Kristus sender altid budskaber til dem der lytter efter hans røst. Om natten under vor Frelsers pinsler i Getsemane have, hørte de sovende disciple ikke Jesu røst; de havde en tåget fornemmelse af englens tilstedeværelse, men mistede sceneriets kraft og herlighed. På grund af døsigheden og sløvheden, fik de ikke det bevis som ville styrke deres sjæle for de frygtelige ting de stod over for. Derved fik de mænd, som ofte behøvede guddommelig mest instruktion den ofte ikke, fordi de ikke satte sig i forbindelse med Himlen. Satan søger altid at indprente og kontrollere sindet, og ingen af os er sikre, uden at vi har en stadig forbindelse med Gud. Vi kan øjeblikkeligt få gaver fra himlen; og hvis vi vil holdes oppe af Guds kraft, må vi være lydige mod alle hans forlangender. ret

(24)  Betingelsen for at I bærer frugt, er at I bliver i den sande vin. “Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre. Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner; man samler dem og kaster dem i ilden, og de brændes.” ret

(24)  Alle jeres gode hensigter og intentioner vil ikke sætte jer i stand til at modstå fristelsens prøve. I må være bønnens mænd. Jeres bønner må ikke være mangelfulde, lejlighedsvise og ustadige, men være alvorlige, udholdende og stadige. Det er ikke væsentligt at være alene, eller bøje jer ned på knæ, og bede; men midt i jeres arbejde, kan jeres sjæle opløftes til Gud, gribe fat i hans styrke; så vil I blive mænd med høje og hellige mål, af ædel renhed, - som ikke i nogen henseende vil vige fra sandhed, rigtighed og retfærdighed. ret

(24)  I er begge nedtynget af tvingende bekymringer, byrder og pligter; men jo større pres der er på jer, og jo tungere byrder I har at bære, des større er jeres behov for guddommelig hjælp. Jesus vil være jeres hjælper. I behøver hele tiden livets Lys til at oplyse jeres egen stivej, og så vil dens guddommelige stråler genspejle sig på andre. Guds arbejde er en fuldkommen helhed, fordi den er fuldkommen i alle dens dele. Det er den samvittighedsfulde opmærksomhed mod det verden kalder små ting, som gør den store skønhed og livets fremgang. Små næstekærlighedsgerninger, små venlige ord, små selvfornægtende handlinger, en klog udnyttelse af små anledninger, en flittig opdyrkelse af små talenter, gør mennesker store i Guds øjne. Er man nøje opmærksom på disse små ting, hvis disse nådegaver er i jeres og forbliver der, vil de gøre jer fuldkomne i al god gerning. ret

(25)  Det er ikke nok at give gavmildt af jeres midler til Guds sag. Han kalder jer til en uforbeholden helligelse af alle jeres kræfter. Det har været en fejltagelse i jeres liv at holde jer selv tilbage. I kan tro at det er meget vanskeligt i jeres position at fastholde en tæt forbindelse med Gud; men jeres arbejde vil blive ti gange så vanskeligt hvis I ikke gør dette. Satan vil besætte jeres sti med hans fristelser, og det er kun gennem Kristus at I kan finde sejr. Den samme ukuelige vilje som gav Dr. Kellogg succes med sin lægegerning, er væsentlig på den kristne handlingsvej. I må begge være Jesu Kristi repræsentanter. Jeres energi og udholdenhed for at udvikle en kristen karakter, bør være lige så stor som med alle andre tiltag, idet de evige ting er vigtigere end timelige anliggender. ret

(25)  Hvis I nogensinde skal have success med kristenlivet, må I beslutte jer for om I vil være mænd efter Guds hjerte. Herren ønsker at jeres indflydelse udøves i menigheden og i verden for at ophøje kristendommens standard. Sand kristen karakter bør markeres ved beslutsomme mål, en uovervindelig beslutsomhed, som ikke kan formes eller underlæges af jorden eller helvedet. Han som ikke er blind for tiltrækkende verdslig ære, ligeglad med trusler, og ikke bevæges af forlokkelser, vil blive, helt intetanende, kuldkastet af Satans bedrag. ret

(26)  Gud kræver hel og fuldstændig helligelse, og alt hvad der er mindre end dette, accepter han ikke. Jo vanskelige et arbejde du har, des mere behøver du Jesus. Josef holdt Guds kærlighed og frygt ren og uplettet i kongens hof. Han blev ophøjet med stor rigdom, til en beæret som næst efter kongen; og denne ophøjelse var ligeså uformodet og pludselig som den var stor. Det er umuligt at stå de knejsende højder uden at være i fare. Stormene efterlader dalens beskedne blomster uskadet, medens den hiver i de knejsende træer på bjergtoppen. Der er mange mænd som Gud kunne have brugt med forunderlig succes skønt de var presset af armod, - kunne han have gjort dem nyttige her, og hyldet dem med ære herefter, - men udsigterne har ruineret dem; de blev trukket ned til i hullet fordi de glemte at være ydmyge, glemte at Gud var deres styrke, og blev uafhængige og selvtilstrækkelige. Dette er deres farer. ret

(26)  Josef stod karakterprøven i modgangen, og guldet blev klart under fremgangen. Han viste den samme ophøjede hensyn mod Guds vilje da han stod næst efter tronen ligesom han gjorde i fangens celle. Josef førte sin religion med overalt, og dette var hemmeligheden bag hans urokkelige nidkærhed. Som repræsentative mænd, må I have den sande gudsfrygts altoverskyggende kraft. Jeg fortæller jer, i Guds frygt, jeres sti er belagt med farer, som I ikke ser og ikke fornemmer. I må skjule jer i Jesus. I er ikke sikre, hvis I ikke holder Kristi hånd. I må vogte jer imod alt der ligner formastelighed, og værne om en ånd der hellere vil lide end synde. Man kan ikke vinde sejr, der er halv så dyrebar en sejr, som den der vindes over selvet. ret

næste kapitel