Tilbage

Samle og disciplinere sig

(40)  Kære unge vender ved arbejdet på Signs-kontoret
Jeg har tænkt meget over jer og jeres religiøse liv siden jeg forlod kontoret. Jeg er blevet vist at forlagskontoret i Oakland burde føres i streng discipline. I denne tide r de unge så svage i moralsk styrke at de kun har få kræfter til at modstå fristelse. ret

(40)  Upassende og for tidlig frieri
Grunden er at de ikke er rigtigt omvendt i hjertet og er således uforanderlig i karakter. Unge mænd og unge kvinder søger sammen, har svage principper og kun lille tro og helligelse, bliver let forblindet af hinanden og bilder sig ind at de er forelskede. Deres stadige opmærksomhed på hinanden hurtigt, har sin indflydelse, og åndelige ting påskønnes ikke. Ligesom i dagene før vandfloden, er der en indflydelse der hele tiden drager tankerne væk fra Gud, og fanger hengivenheden på det menneskelige i stedet på det guddommelige. Nogle af pigerne på kontoret er helt uforberedt på at tjene Gud; deres tanker er tomme og uhellige; de er overfladiske; de har ikke det kristne livs frugter. De må have en dyb og grundig omvendelse, ellers vil de aldrig kunne se Guds rige. Nu mødes disse unge personer på kontoret, danner bånd med henblik på ægteskab, og hengiver sig selv til disse forbindelser, men de er ikke selv egnede til arbejdet. De kan ikke udrette deres arbejde målrettet, i troskab og renhed. De er uegnede med denne blinde forelskelse, og der mærkes en demoraliserende indflydelse over hele kontoret. Unge herrer og damer har forladt deres hjem og hjemlige indflydelse, og kommer for at arbejde på kontoret; og det er en fejl mod deres forældre at danne bånd og indgå ægteskaber, uden deres rådgivning og råd i den sag. Sådanne ting sårer Guds Ånd. Det er passende for deres forældre, at de rådfører dem i så vigtige skridt, og at de hjælpes ved deres forældres erfaring og modne dømmekraft. De unge mænd eller unge kvinder ser ikke under overfladen; de ser på hinanden under de bedste omstændigheder, og opdager ikke de karaktertræk som moderen ser i interesse for sin søn eller datter, og ved vil danne eller ødelægge deres lykke som hun elsker. ret

(41)  Når disse unge kommer til kontoret, føler forældrene at de er under sikker vejledning af dem de har høj tillid til. Hvor grusomt at få denne tillid misbrugt! Disse unge personer slår sig sammen i par, samles med hinanden, unge mænd ledsager kæresterne til og fra møde, går og ridder sammen, uden forældrenes øjne til at se eller komme med advarsler; og den tiltrækning modner til stærkere bånd, og ægteskaber indgås uden at kende til forældre, og det femte bud brydes. ret

(42)  Kontorlederens pligt
Disse ting bør ikke tillades på Signs-kontoret. Hvis de ikke kan bryde op, bortvise parene, skrive til deres forældre, og vende tilbage deres omsorg og vejledning, udtale sig udtrykkeligt om sagen. Jeg så at tåbelige ægteskaber vil blive indgået. Unge piger står forrest, er ikke så ærbare og tilbagetrukne som de var tidligere. De tiltrækker unge mænds opmærksomhed, frier ved at søge deres opmærksomhed, hænger over og taler med dem. Og det er et faktum at unge mænd og kvinders selskab ikke kan opmuntres uden tanke at ægteskab snar skal indgås. Jeg skriver dette for at advare unge mænd og kvinder til at ikke bedrages til tåbelige forbindelser, som vil vise sig som deres ruin til enden. Unge lovede mænd på kontoret vil bedrages og bedåres med tanker på ægteskab som ikke skal indtage deres tanker i årevis. Lige så snart at skridtet tages, forlader deres nyttige liv; så er de lænket, og er unyttige når der kommer højere og udfyldende betroede stillinger. ret

(43)  Gud vil acceptere de unge mænd og unge kvinders tjeneste, hvis de vil hellige sig uforbeholdent til Ham. Men når de begynder at danne disse uforsigtige, umodne forbindelser, får indvielse helligelse og religion kun en lille betydning. Det er død for religiøs glød, død for vækst i nåde. Det er en tid hvor de højtidelige og alvorlige tanker bør optage sindet, og der bør værnes om den grundigste helligelse. Vi danner karakteren; brik lægges på brik, den ene på den anden, og strukturerne danner sig, et smukt tempel til Gud. Disse unge mænd kunne nå højderne i forstand og åndelig styrke. Jeg advarer disse unge mænd at ikke gifte sig, og de unge damer at ikke give sig til ægteskab, indtil de har fået kendskab, eraring og success med at nå den høje standard, som de har sat sig som mål. . . . . ret

(44)  Nødvendigt med regler og disciplin
Jeg fik vist at Gud ikke blev æret på nogen måde i disse ægteskaber, og der må dannes regler for at fjerne denne indflydelse fra kontoret. Vore unge må tage en mere ophøjet standard på kontoret, hvis de vil udvikle en kristen karakter. De bør være til stede unde bedestunden, ved bedemødet, parat og nidkær til at gøre en tjeneste for Gud. De mangler at forstå Guds høje forlangende af dem. Der kræves ikke stor lærdom, at være geni eller veltalenhed, men et rent og ydmygt hjerte, der længes efter retfærdighed. Hvis disse unge mænd og unge kvinder var en tiende del så interesseret i at forædle livet og ophøje og forædle karakteren, så de kan gøre det bedre og helligere til Guds tjeneste, som at behage og tilfredsstille selvet, vil et stort og godt arbejde gøres ved deres ædle anstrengelser. Disse unge må vænne sig til at tænke på noget mere ædelt og ophøjende end dem selv. De beder ikke, og de våger ikke i bøn; de kender ikke til Jesus. De har meget at lære men kun lidt tid til at lære det i; ingen tid til tosserier og tilfredsstille selvet. Ville de se behovet for grundig omvendelse, hvis de vil bede, og våge i bøn, vil Gud gøre dem helt til Sine, og de kan gøre meget for Hans sag. Men Gud vanæres ved mange af de unges tanker og optræden på kontoret. Dem som kommer til kontoret med gode hensigter, ødelægges af den uhellige indflydelse nogle ansatte udøver der. Det må ikke længere eksistere. Der må tales tydeligt og handles tydeligt i disse sager.
Portland, Ore., 10. maj, 1880. ret

næste kapitel