Tilbage

Priser på publikationer

(76)  Mange af vore skrifter er blevet sendt ud på markedet til en så lav pris, at fortjenesten ikke har været tilstrækkelig til at holde forlaget i gang samtidig med oprettelsen af reserver til videre brug. Og de af vort folk, der ikke føler nogen særlig byrde for de forskellige grene af virksomheden i Battle Creek og Oakland får ikke oplysning om sagens trang og den kapital, der kræves for at holde forretningen gående. De forstår ikke risikoen for tab eller de udgifter, som dagligt falder på sådanne institutioner. De synes at mene, at alting går uden større bekymring eller omkostninger og derfor betoner de nødvendigheden af de lave priser på vor litteratur, således at der næsten ikke bliver en margin. Og når så priserne er sat ned til et næsten ruinerende beløb, viser de kun ringe interesse for et forøget salg af netop de bøger, som de har krævet så lave priser for. Når hensigten er nået, er det forbi med deres interesse, skønt de netop så burde nære en alvorlig interesse og en virkelig bekymring for at fremskynde salget af disse bøger og derved udså sandhedens sæd og bringe forlagene midler i hænde til udgivelsen af ny litteratur. — Vidnesbyrd for menigheden 4:388. ret

(76)  Vore forlagshuse er vort folks ejendom og alle bør arbejde hen mod at udfri dem fra vanskeligheder. For at kunne uddele vore bøger, er der bekostet så lidt på dem, at der kun er kommet et lille udbytte til at reproducere de samme ting. Dette har været gjort med de bedste motiver, men ikke med erfaring og fremsynethed. ret

(77)  Med de lave priser der er på udgivelserne, kan kontoret ikke bevare en kapital til at arbejde med. Dette kunne ikke ses til fulde og undersøges kritisk. Disse lave priser fik folk til at undervurdere arbejdet og det blev ikke opdaget til fulde, da disse udgivelser tidligere blev sat til lav pris, at det var meget svært at sætte dem op til deres rigtige værdi..... ret

(77)  Som et folk behøver vi at vogte os på hvert punkt. Der er ikke den mindste sikkerhed for noget, hvis vi ikke søger Guds visdom dagligt og vover at handle i vor egen styrke. Farer omgiver os altid og der må udvises stor forsigtighed så ingen gren i arbejde gøres til noget særligt, medens andre ting lider. ret

(77)  Der er gjort fejltagelser med at sænke priserne på udgivelserne for at imødekomme visse vanskeligheder. Disse bestræbelser må ændres. Dem som gjorde dette var oprigtige. De tænkte at deres gavmildhed ville tilskynde prædikanter og folk til at arbejde meget for at forøge efterspørgslen på udgivelserne. ret

(77)  Prædikanter og folk bør handle ædelt og gavmildt i deres omgang med vore forlag. I stedet for at de undersøger hvordan de kan få tidsskrifter, traktater og bøger til lavest pris, bør de søge at få folk til at se den sande værdi i udgivelserne. Alle de pennyer som er taget fra tusindvis udgivelser har bevirket et tab på tusindvis dollars til vore kontorer, selvom nogle få pennyer mere fra hver enkel knapt nok kunne mærkes. ret

(78)  Review and Herald og Signs of the Times er billige blade til fuld pris. Review er et værdifuldt blad; det indeholder ting af stor interesse for menigheden og bør være hos enhver troende familie. Hvis nogen er for fattige til at få det, bør menigheden med bidrag oprejse de penge der skal til bladets fulde pris og hjælpe de fattige familier. Hvor bedre ville denne plan ikke være, end belaste forlagshusets eller traktat- og missionsselskabets barmhjertighed med den fattige. ret

(78)  Det samme bør gøres med Signs. Med en let forandring, er dette blad forøget i interesse og i moralsk værdi, ligesom et pioner sejl, siden sin etablering. Disse tidsskrifter er af interesse. Der er to redskaber i den store mark til at gøre deres særlige arbejde med at udbrede lyset i denne Guds beredelsestid. Alle burde engagere sig ligeså alvorligt for at opbygge den ene som den anden. —Vidnesbyrd for menigheden 4:597, 598. ret