Tilbage

Resultatet af at ikke tage sig noget af Guds advarsler

(51)  Sanatoriet, Cal.,
1. januar, 1904.
Vi er nu kommet til en periode I vor historie hvor der er meget mere brug for mere end menneskelig visdom. Jeg bærer en byrde dag og nat. Jeg tør ikke handle impulsivt. Jeg gør ikke forblive passivt, og ikke gøre noget. Det er dog forbudt mig at gå i kontroverser med mennesker som Herren udtrykkelig har vist mig er i fare for at misfortolke deres egen åndelige tilstand. De er åndeligt blinde – ligesom de blinde som på Kristi tid hævde at de kunne se, men kunne ikke se deres sande tilstand. Mange ledes på vildspor. Den blinde leder den blinde. Og bliver disse bedrage sjæle, både lederne og deres efterfølgere ikke omvendt og forvandlet, vil de ikke, og kan de ikke være Guds medarbejdere. ret

(52)  Vi er nu i en farlig situation. Vort eneste håb er at følge alvorligt, og beslutsomt, og overlade begivenhederne til Herrens ledelse. Jeg skælver for de mænd som ikke har vandret i den selvfornægtende og selvopofrende Genløsers fodspor. Jeg er meget bange for at de vil gå tabt i tågen og kviksandet, og aldrig overvinde. Jeg kan ikke klare tanken at de stadig er bedragede. Og selvom de har fejlet meget idet de ikke følger i vor himmelske leders fodspor, Jesus Kristus, nægter nogle at bekende deres fejl. De vedholder at få det til at se ud om de ikke har begået fejl, og er ikke blevet ledt af forlokkende ånder, selvom jeg ved at de har; for så siger Ham som er sandhed, - og der er ingen løgn i sandheden. ret

(52)  De metoder og det arbejde som har udviklet sig i Battle Creek siden 1901 generalkonferensen, får mig til at skælve for dem som er der; for mange har handlet som de er forblindede af sataniske agenter. Kun en smugle får disse mænd til at forstå betydningen af deres ledende stillinger, den indflydelse de har på mennesker sind, som aldrig har fået et spor af den erfaring og det eksempel, som de havde fra ham som længe har været overlæge. Man må ikke gøre sig afhængig af en mand, hvis ord og handlinger afslører at han er åndelig blind. Den ledende læge I vort sundhedsarbejde fastholder at han aldrig har forladt sandheden, og alligevel siger vidnesbyrdene at han ikke er fortrolig med sandhedens bibelgrundlag. Hvad kan siges om denne mand der hævder at han har vandret på retfærdighedens stier, i overensstemmelse med Herrens vejledning, har aldrig nogensinde været gammel nok til at forstå Guds vilje, og alligevel ignorer det tydeligt “Så siger Herren" i sit praktiske liv? Han har et forvildet tankesind, en usikker erfaring. ret

(53)  Han har ofte fået opmuntringer, - et ord her og et ord der, - for at vise ham kan undfly sin fare. Han er blevet fremstillet som en der slipper over afgrunden, og Kristi ånd er den eneste der rækkes ud for at frelse. Men Gud kender alle ting; Han er ubegrænset i kundskaber og al visdom om ethvert menneskes virkelige situation. Vore tanker er åbne for Ham. Og idet Gud kender alle ting, kender han ethvert menneskes tankesind, som Han har skabt. Vi er værket af Hans tankesind, gennem Kristus Jesus. ret

(53)  Selvom menneskets tankesind er guddommeligt skabt, kan det bearbejdes af en anden kraft, ligesom Adams tankesind, en mand som havde vandret og talt med Gud. Han som forudser alle ting, kunne med Sit forsyn, havde bevaret og ført Adam og Eva, hvis de havde givet agt på advarslen imod ondt. Men de lod sig selv forlokke af den forlokkende indflydelse i Satans røst. Fjenden der talte gennem slangen, løj imod Gud, og bar falsk vidne om Skaberen. Satan ophøjede sig selv over for Gud. Det syndfrie par blev narret, og troede de falske udtalelser der lød om Gud. De blev forført så meget, at de ikke kan se den kraft som leder dem til frafald. ret

(53)  Og sådan var det med hans situation som længe har stået i vort sundhedsarbejdes hoved. Han erklærer ofte at han altid har troet Guds budskaber, som de blev givet af Søster White; og alligevel har han gjort meget for at underminere tilliden til vidnesbyrdenes gyldighed. Mange har accepteret hans version af de tydelige budskaber til fulde, at vidnesbyrdene er kommet til at ikke få virkning på dem. Som resultat, er ikke så få gået over til hedenskab. O, hvor mange har han ikke påvirket til at se tingene som han så dem! Hvor ofte har han ledt andre til at tænke: “Nogen har fortalt søster White"! ret

(54)  Jeg forlader denne sag som den står nu; for det piner mig overmådeligt fordi vor brors åndelige synspunkter ikke er funderet på solid basis. Man kan aldrig stole på mennesker i fremtiden, medmindre hjerte, sjæl, sind og styrke ændres fuldstændigt, pudses op. Sådan som tingene er nu, kan jeg ikke se hvordan der kan være kristen enhed mellem sundhedsmissionsarbejdet som det ledes af vildfarne, og evangelieforkyndelsen. Der kan ikke være enighed uden en fuldstændig forandring hos ham der stor som lever for vort sundhedsarbejde. Hvis han overgiver sig fuldt ud, og fødes igen gennem Helligåndens virke, kan han få indpodet Kristi karakter i sig. Men jeg kan ikke se noget sikkert i at han fortsætter med at bære de ansvar han har båret, og formoder at alle hans tanker er sunde, når jeg med sikkerhed ved at betingelserne nu åbenbarer en anden tilstand. ret

(54)  Oh, hvor meget ønsker jeg at møde ham som er blevet betragtet som leder for sundhedsarbejdet, blive frelst, om muligt! Han er en der må fødes igen. Han må genomvendes i tale og i ånd, og gennemgå en forvandling som vil sætte ham i stand til at skelne mellem lys og mørke. Hvis han tjenende brødre for øjeblikket skiller sig ud fra ham i deres vurdering, og arbejder imod hans planer, har han ofte ikke brug for dem. Sådan har det været i årevis, og budskab efter budskab har Herren sendt som advarsel, men ham som de er blevet sendt til nægtede de at lytte på. Og endog når disse prædikanter gør det arbejde som Gud har tiltænkt dem, har han ofte, ved hans stadige ord og fremstillinger, sat dem op over for andre, som usandfærdige mænd. Derved skiller meningerne, og der værnes om, og sætter sig fast hos mange mennesker. ret

(55)  Herren kan ikke med straffrit lade mennesker føre et arbejde, der skaber uoverensstemmelser og vantro. Men disse onder vi gentages, hvis ikke ham, om i årevis har båret ansvar som overlæge i sundhedsarbejdet, bliver en ny mand i Kristus Jesus. Gud har givet ham mange, mange opmuntrende ord, såvel som irettesættende ord; men opmuntringen er helt givet på betingelse af at manden med en så ansvarsbetynget stilling, har ændret sindelag og dømmekraft, blevet en målbevidst og karakterfast bibelkristen. Så længe at han forbliver uomvendt, kan der ikke udvirkes det blandede missionsarbejde, som han er blevet betragtet som leder, sammen med forkyndertjenesten. I årevis har Herren instrueret mig at så længe hans medarbejdere accepterer hans fremstillinger som ægte, vil lægemissionsarbejdet have brug for en læge. ret

(55)  Den stridighedsånd som nogle har udvist, har retaderet fremskridtet i Herrens arbejdet ganske meget. Vi skal alle forene os på det rigtige grundlag for enhed. Gud har udpeget resultaterne for visse handlinger som Hans tjenere aldrig kan anerkende; og ikke desto mindre er disse tydelige advarsels- og anmodningsbudskaber, de samme fejlende handlinger blevet gentaget hårdnakket. Denne kurs kan ikke længere gå stiltiende hen; for jeg er blevet instrueret af Herren at et folk har ret til at kende og forstå at de sidste tyve år har Gud i Sin barmhjertighed givet vor overlæge lys, som aldrig er blevet givet til menighederne. Dette lys har skinnet på vor bors stivej, for at han forhindres i at handle sådan som Gud ikke kan billige og velsigne. ret

(55)  På trods af dette lys, har menneskeagenten ladet fjenden implantere en selvophøjende ånd i hans hjerte. Han har båret mange tunge og forskellige ansvar som ingen er i stand til at udrustet til at bære. Og i alt dette lader han andre få indtrykket at hans kurs hele tiden er blevet retfædiggjort af lysets vidne han er givet gennem vidnesbyrdene; hvor mange af disse budskaber var irettesættelser. Mange detaljer fra fortidens erfaringer kunne skitseres om nødvendigt. Det er som om vor bror ikke vil forstå eller se den del han har gjort i disse ting. Men Gud kender grundigt til alt. ret

(56)  Det umådelige vævsmønster som vore sundhedsmissionsledere har vævet ind i Guds sags værk for disse sidste dag, bærer ikke i mange henseender de afgjorte mærke af Guds ledelse. Mønsteret er tydelig forbudt, og hvis hele historien om Guds omgang med disse ledere skulle afsløres, som det skal blive, så vil der komme ting frem for offentligheden, som i årevis ville sætte folk på rette plads. Gud har længe båret over med fejlende, og folk ved kun lidt om den instruktion og formaning som er blevet givet, eftersom de ikke har kunnet forstå den nuværende strids træk helt klart. Det er blevet vist vældig stærkt hvordan de har gjort, som Gud har irettesat, og derved er de mest anstødelig træk kommet frem imod dem som Gud har brugt til at redde vore sundhedsmissionsledere. ret

(56)  Gud kender alt der drager de menneskesind Han har formet, og med den ånd vil de handle i under fristelse. Han har været vidne til den hårdnakkede, oprørske kurs, som nogle Han har forbudt at følge deres egne planer og påfund, men som nægter at stoppe deres onde gerninger. Menneskers veje er foran Herren, og Han måler alle deres veje. Han kender tankerne som kommer ind i alle menneskers sind. Herrens øjne er alle steder. Han ser til jordens ende og ser under hele himlene. Herren ransager alle hjerter. ret

næste kapitel