Tilbage

En højtidelig advarsel

(30)  San Jose, Cal.,
28. juni, 1905.
Jeg ønsker at støde et advarselssignal til vore folk i nær og fjern. De ved sundhedsarbejdes hoved i Battle Creek anstrenger sig for at få kontrol over ejendomme, som de efter de himmelske sale ikke har rigtig kontrol over. Jeg skriver nu for at vejlede prædikanter og lægmedlemmer fra at blive vildledt af dem som arbejder på dette. Der er et bedragerisk værk i gang for at få ejendomme på en hemmelig måde. Dette fordømmer Guds lov. Jeg vil ikke nævne navne. Men der er doktorere og forkyndertjenere som er blevet påvirket af hypnosen fra løgnenes fader. Upåagtet de advarsler som gives, antages Satans sofisterier nu, ligesom de blev accepteret i de himmelske sale. Den videnskab vore første forældre blev bedraget ved, bedrager mennesker i dag. Prædikanter og læger trækkes ind i snaren. ret

(30)  Jeg har sendt advarsler til mange læger og prædikanter, og nu må jeg advare alle vore menigheder at passe på mennesker som sendes ud for at udøver falskneri i vore konferenser og menigheder, - et arbejde der anspores af falskneriets og bedrageriets fader. Lad ethvert menighedsmedlem stå oprigtigt på princippet. Vi er blevet fortalt hvad der vil komme, og det er kommet. Fjenden har arbejdet under falske videnskabelige påfund, ligesom han gjorde i Edens have. Jeg ikke gå i detaljer nu, men jeg siger til vore menigheder, Pas på de fremstillinger der kommer fra Battle Creek som vil lede jer til at ignorere advarslerne fra Herren mod at gøre det til et stort uddannelsescenter. Lad ikke jeres sønner og døtre samles for at få deres uddannelse. Mægtige agenter arbejder i stilhed på at så ondskabens frø der. ret

(31)  Jeg må tale tydeligt. Det blev vist for mig at tingenes tilstand er præcis hvad vi er blevet advaret imod, hvis ikke himlens budskaber blev modtaget af sundhedsarbejdets ledere i Battle Creek. Men på trods af de advarsler der er givet, har nogle som har stået selvsikkert frem, som om de vidste alt hvad de havde brug for at vide. De hævder at de har ret i Guds øjne, skønt de ignorere de advarsler Gud har givet, og fornægter alle farer. Derved viser de deres behov for at vende bort fra de forlokkende ånder der arbejder på at ødelægge troen til advarselsbudskaberne, der blev givet tidligere. ret

(31)  Meget behændigt har nogle arbejdet på at sætte Advarsels- og irettesættelsesvidnesbyrdene ud af kraft, som har stået sin prøve i et halvt århundrede. Samtidig, fornægter de at have gjort noget sådant. ret

(31)  Nogen siger: "Søster White, jeg har overgivet mig." Jeg har længe båret over med at se hvor denne overgivelse viser sig, men nu er der en dybere splidsånd end nogensinde før, og større opsætslighed på at gøre ting som skiller sjæle fra retfærdighed, dom og sandruelighed. ret

(31)  Jeg siger atter – Hold jeres familier borte fra Battle Creek. Dem som så ofte modsætter sig bestræbelserne for at flytte væk fra Battle Creek vil nogle af dem lokkes væk fra sandheden. Advarslerne kom ikke et minut for tidligt. Herren vil igen hjemsøge Battle Creek i dommen. Dem som ønsker at oplære deres familier til at blive medarbejdere i Herrens sag, kan ikke tillade sig at sætte sig under forlokkende indflydelse, som vil ødelægge deres tro, og få dem til at blive hedninge. Jeg advarer dem som har handlet og stadig gør en del i dette bedrageriske arbejde, at bryde fortryllelsen som er over dem. ret

(32)  Der er blevet sendt advarsler til mange. Lad vore menighedsmedlemmer tænke over hvordan de kan lade deres indflydelse, som har vendt sig bort fra disse advarsler, kan brede sig fra menighed til menighed, og til andre stater. ret

næste kapitel