Tilbage

Godtgørelse

[Fra “Vidnesbyrd for menigheden," bind. VII, VIII.]

I modgangstider
Forlagsarbejdet byggede på selvfornægtelse og burde ledes på strenge sparsommelige principper. Når der er et behov for midler kan financierings?spørgsmålet ordnes hvis arbejderne vil indvilge i at gå ned i løn. Dette var princippet som Herren åbenbarede for mig til at komme ind i vore institutioner. Når der er knaphed på penge, bør vi være villige til at begrænse vore ønsker. — Vidnesbyrd for menigheden 7:206.

Fremgangstider
Institutionen er nu i en gunstig situation og dets ledere bør ikke fastholde det lave lønniveau som var nødvendig i dens tidligere år. Værdige, dygtige medarbejdere burde få en fornuftig løn for deres arbejde og den bør anvendes efter deres egen dømmekraft hvad angår den nytte de giver af deres løn. De bør ikke anstrenge sig på nogen måde. Overlægen selv bør have større løn.

Til overlægen ønsker jeg at sige: Selvom du ikke har lønspørgsmålet med i din personlige lederform, er det bedst for dig at se forsigtigt på denne ting; for du er ansvarlig, som institutionens overhoved. Forlang ikke så megen opofrelse af medarbejderne. Begræns dine ambitioner at udvide institutionen og at samle ansvar sammen. Lad nogle af midlerne der kommer til sanatoriet gå videre til institutioner der behøver hjælp. Det vil helt sikkert være det rigtige. Det er i overensstemmelse med Guds vilje og vej og det vil bringe Guds velsignelse over sanatoriet.

Jeg vil gerne sige specielt til direktionen: "Husk at medarbejderne bør blive betalt efter deres trofasthed. Gud forlanger at vi skal behandle hinanden med den strengeste trofasthed. Nogle af jer er overbebyrdet med bekymringer og ansvar og jeg er blevet belært at der er fare for at I bliver egenkærlige og foruretter dem som I giver beskæftigelse."

Enhver forretningstransaktion, om det har at gøre med en medarbejder med en ansvarsbetynget stilling eller med den laveste medarbejder på sanatoriet, bør være sådan som Gud kan anerkende. Gå i lyset så længe I har lyset, for ikke at mørket skal komme over jer. Det vil være langt bedre for jer at bruge mindre på bygninger og give jeres medarbejdere løn som er i overensstemmelse med deres arbejde og vise dem barmhjertighed og retfærdighed.— Vidnesbyrd for menigheden 8:142, 143.