Tilbage

Sanatoriets medarbejdere

[Unpubliceret brev, 27. september, 1905.]

Kære bror,
Har du lært hvor meget dr. ___ vil forlange for hans ydelser. Hvis en læge ikke er dygtig med sit arbejde, vil man kunne genkende hans talenter, men der er fare for at vi kommer ud i problemer. Hvis vi indfører et nyt betalingssystem vore højtlønnede operationer med, kan det blive vanskeligt at betale efter nogen tid. Vore læger vil kræve høje lønninger, og vore prædikanter vil også forlange at komme i betragtning. . . .

Der er stort brug for afgjorte reformer når det gælder hvordan medarbejderne på vore sanatorier skal behandles. Der bør ansættes trofaste og samvittighedsfulde medarbejdere, og når de har udført en rimelig mængde arbejde om dagen, skal de hjælpes, så de får den nødvendige hvile.

Der må kun forlanges en rimelig mængde arbejde, og dette skal medarbejderen have en rimelig løn for. Hvis hjælpere ikke får den rigtige hvileperioder, fra deres belastende arbejde, vil de miste styrke og vitalitet. De har ikke mulighed for at udføre arbejdet rigtigt, de kan heller ikke vise hvordan sanatorie-personale skal være. Der bør ansættes flere hjælpere om nødvendigt, og arbejdet bør arrangers sådan at når nogen har udført en dags arbejde, må han fritages til den nødvendige hvile, for at fastholde sin styrke.

Lad ingen anset det for sin opgave at vurdere hvor meget en kvinde skal arbejde. En kvalificeret kvinde bør ansattes som forstanderinde, og hvis nogen ikke udfører sit arbejde pålideligt, kan forstanderinden tage sig af det. Lønnen bør betales, og alle kvinder behandles venligt og venligt, uden bebrejdelse.

Og lad dem som udfører mændenes arbejde passe på at de ikke er for nøjeregnende. Mændene bør have regelmæssige timer til tjeneste, og når de arbejder på fuld tid, skal de ikke misundes deres hvileperioder. Et sanatorium skal være alt det som navnet indbefatter.

Enhver medarbejder bør uddanne sig i at udføre sit arbejde hurtigt. Forstanderinden bør lære dem som hun har under sig at gøre hurtige og omhyggelige bevægelser. Oplær de unge i at udføre arbejdet taktfuldt og grundigt. Når arbejdstimerne er ovre, vil alle føle at tiden er brugt trofast, og medarbejderne berettiges retmæssigt en hvileperiode.

Der bør tilbydes uddannelsesmuligheder for medarbejderne på alle sanatorier. Medarbejderne bør have alle fordele der gælder det arbejde de har fået.