Tilbage

Selvfornægtende tjeneste

[Uddrag fra et brev skrevet den 1. november, 1905, til lederen af et sanatorium, i begyndelsen af institutionens historie.]

Vort liv udgår fra Jesus. Hos Ham er liv, som er oprindelig, - ulånt, og uafledt liv. Hos os er der en bæk fra livets kilde. Hos Ham er livets udspring. Vort liv er noget som vi modtager, noget som Giveren tager tilbage til Sig Selv igen. Hvis vort liv er skjult med Kristus i Gud, skal vi når Kristus viser sig, også vise med Ham i herlighed. Og når vi i denne verden vil vi give Gud, i helliget tjeneste, alle de evner som Han har givet os. . . .

Kristus var himlens fyrste, men han gjorde et uendeligt offer, og kom til en verden der var helt ødelagt af den faldne fjende. Han greb fat i den faldne slægt. Han indbyder os: "Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let." Offeret er vort, og vi har alle muligheder hvis vi vil acceptere betingelserne. Jeg prøver at gøre dette helt alvorligt. Vi kan være eksempler for andre ved vor glæde lydighed mod Guds vilje. Lad os gå med til betingelserne, og derved finder vi den hvile vi beder om.

Med hensyn til bror ___’s forslag, ser jeg sagen ligesom du gør. Vi kan ikke tillade os at starte ud på højt lønnivau. Det var folks ulykke i ___, og jeg har noget at sige på dette punkt. Foran os har vi en stor missionsmark. Vi skal være sikre på at Kristi krav bliver respekteret, som Selv gav en gave til vor verden. Intet at det vi har mulighed for at gøre, må efterlades ugjort. Der skal være nethed og orden, og alt muligt skal gøres for at vise grundighed på alle områder. Men kommer det til at betale femogtyve dollars hver uge, og give procenter af det kirurgiske arbejde der gøres, fik jeg lys i Australien at sådan må det aldrig være, fordi vort omdømme står på spil. Det blev lagt frem for mig at mange sanatorier kunne oprettes i det sydlige Californien; for der ville der vore stor tilstrømning af folk. Mange søger dette klima.

Vi ser at vore prædikanter der arbejder med evangelisering i alle lande, hvor der sendes budskaber, er til meget hjælp. På alle steder er der brug for en skole, og på rigtig mange steder et sanatorium. Hos Jesus Kristus er vor hjælp og vor fylde til at gennemføre arbejdet forstandigt. Gud har set på de store ting nogle har gjort, der arbejdede i New York; Men han sætter det ikke sammen med den måde evangeliet forkyndes på. Det højtidelige budskab blandes med en stor del avner, som giver folk indtryk af at det ikke er i harmoni med vort arbejde. De gode nyheder med den frelsende nåde skal føres ud til alle steder; advarslen må gives til verden; men der må udøves sparsommelighed hvis vi handler i den ånd Kristus har givet os som eksempel med Sit livsværk. Han ikke have et sådant udlæg til at fremvise sundhedsreformen med på noget sted.

Evangeliet forbindes med lys og liv. Hvis der ikke var sollys, vil al vegetation gå til, og mennesker vil ikke kunne eksistere. Dyrelivet vil dø. Vi skal tænke over at der ikke skal ødsles noget på nogen linjer. Vi må være tilfreds med ren, og enkel mad, tilberedt på en enkel måde. Dette bør være både den højtstående og laveres kost. Forfalsket materiale skal undgås. Vi forbereder os til foremtiden, evigt liv i himmelens rige. Vi forventer at gore vort arbejde i den store mægtige Helbreders lys og kraft. "Lær af mig," siger Han; "for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet: og I skal finde hvile for jeres sjæle."

Alle de store fremvisende ting som er blevet gjort i sundhedsmissionsarbejdet, eller i bygninger, eller i klæder, eller i nogen form for besmykkelse, er i modsætning til Guds vilje. Vort arbejde skal undersøges nøje, og skal være i overensstemmelse med vor Frelsers plan. Han kunne have haft ære af engle til at vise Hans sande fyrstelige karakter; men Han lagde alt det til side, og kom til verden i menneskers iklædning, for at lide alle de fristelser menneskers fristes ved, sammen med menneskene. Han blev fristes på alle punkter som mennesker fristes, så Han kan åbenbare at det er muligt for os at vinde sejr som sejrherre, og blive ét med Kristus ligesom Kristus er ét med Faderen. "Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn."

Gud kalder på syvendedags adventister til at åbenbare for verden at vi forbereder os til de boliger som Kristus er gået bort for at forberede for dem, som vil rense deres sjæle, idet de adlyder sandheden som den er i Jesus. Lad alle sjæle som vil komme efter Kristus, fornægte sig selv, og tage sit kors op og følge Ham. Så siger den Store Lærer.