Tilbage

Se på Jesus

[Unpubliceret manuskrift, 15. august, 1902.]
Sidste nat fik jeg en forunderlig erfaring. Jeg var i en forsamling hvor der blev stillet spørgsmål og besvaret. Jeg vågnede op klokken et og stod op. For en tid gik jeg rundt i lokalet og bad alvorligt for klarhed i sindet, for øjesynets kraft, og for styrke til at skrive de ting ned som måtte skrives. Jeg bad Herren indstændig om at hjælpe mig til at frembære et vidnesbyrd, som ville vække Hans folk op før det er for sent. . . .

Min sjæl drages når jeg tænker over hvordan Guds værk fremføres i fremtiden. Dem som havde en lille erfaring ved arbejdets begyndelse fejlede ofte når de vurderede hvordan det skulle skride fremad. De blev fristet på mange punkter. De troede at de var bedre om talentfulde medarbejdere fik højere løn, efter arbejdets vigtighed de skulle udrette.

Men en myndighedsperson rejste sig i forsamlingen hvor jeg vil tilstede sidste aften, og talte ord der afgjorde spørgsmålet. Han sagde: "Se på Jesus, jeres tros ophav og fuldender, opspor Hans arbejde efter at Han påtog sig menneskelighed, og husk at Han er jeres forbillede. I sjælevindingsarbejdet, skal Hans guddommeligt-menneskelige liv i vor verden være jeres vejleder. Han gjorde verden, medens Han levede på denne jord, Han havde ikke et sted at lægge Sit hoved."

Hvor de mest talentfulde medarbejdere får højere løn, vil dem der tager den mere møjsommelige del af arbejdet også ønske højere løn, og vil sige at deres arbejde er lige så vigtigt som andet arbejde der udføres.

Arbejdet skal føres frem i mange linjer. Nye territorier skal indlemmes. Men der skal ikke laves Jerusalem-centre. Dannes der sådanne centre, så vil folk spredes væk fra dem, ved himlens Gud.

Guds arbejde skal fremføres uden ydre opvisninger. Når der oprette institutioner, skal vi aldrig kappes med verdens institutioner i størrelse og glans. Vi skal ikke indgå forbund med dem der ikke elsker og frygter Gud. Dem som ikke har den nærværende sandheds lys, som ikke kan klare at se Ham som er usynlig, er omgivet af åndeligt mørke som er som midnattens mørke. Inden for er al trøsteløshed. De kender ikke betydningen af glæde i Herren. De har ikke interesse for evige realiteter. Deres interesse optages af jordens ubetydelige ting. De skynder sig med forfængelighed, kæmper med urimelige midler at vinde fordel. Når de har svigtet Gud, de levende vandes kilde, hugger de brudte cisterner for sig selv, som ikke kan holde vand.

Lad det ikke være sådan med dem som har smagt den kommende verdens kraft.

Så sandhedens frø om I har mulighed for det. Når arbejdet etableres på nye steder, må der udvises sparsommelighed på enhver mulig måde. Samle brudstykkerne op, intet må gå tabt. Sjælevindingsarbejdet må fremføres på den måde Kristus har anvist. Han erklærer: "Hvis nogen vil følge efter mig, lad ham fornægte sig selv, og tage sit kors op, og følge mig." Kun ved at adlyde dette ord kan vi være Hans disciple. Vi kæmper efter et rige og en krone. Vi kan opnå dette både ved at bære Kristi åg og lære af ham. "Følg mit eksempel," siger han. "Tag mit åg på jer, og lær af mig; og I skal finde hvile for jeres sjæle. For Mit åg er nemt, og Min byrde er let."

Vi nærmer os enden af denne jords historie, og forskellige afdelinger af Guds værk skal føres frem med megen mere selvopofrelse, som hidtil udvist. Arbejdet for disse sidste dage er et missionsarbejde. Overbring sandheden, fra første til sidste bogstav i dens alfabet, i form af missionsarbejde. Arbejdet der skal gøres kræver opofrelse for hvert skridt fremad. Medarbejderne skal komme rensede og forædlede ud af prøvelserne, som guld der er lutret i ild.