Tillbaka

Låt bli kött helt och hållet

Utdrag från ett brev skrivet till en läkare från Stanmore, Sydney, New South Wales (Australien) den 26 juli 1896.
Det är möjligt att fullkomna en kristen karaktär. När vi närmar oss slutet av denna jords historia kommer vi att upptäcka att hela världen håller på att bli ett lasarett. Överträdelserna av Guds lag leder till konsekvenser.

Jag framför Herrens, Israels Guds ord. På grund av överträdelser har Guds förbannelse kommit över själva jorden, över boskapen och över allt kött. Människor lider av resultatet av sitt eget agerande när de avviker från Guds bud. Djuren lider också av förbannelsen.

Ingen läkare bland dem som förstår detta, borde rekommendera kött till någon som är sjuk. Sjukdomar hos boskapen gör att det är farligt att äta kött. Herrens förbannelse vilar över jorden, över människan, över djuren, över fiskarna i havet. Och när överträdelserna nästan omfattar alla kommer förbannelsen att tillåtas bli lika bred och djup som överträdelsen. Man drar på sig sjukdomar genom att äta kött. Dessa döda kadavers sjuka kött säljs på marknaden, och sjukdomar bland människor blir det säkra resultatet.

Herren skulle vilja få sitt folk att inta en position där de varken vill röra eller smaka köttet från döda djur. Så låt inte något av detta rekommenderas av någon läkare som känner till sanningen för denna tid. Det är inte säkert att äta kött från döda djur … De som tar Gud på orden, och lyder Hans bud av hela sitt hjärta, kommer att bli välsignade. Han kommer att vara deras sköld och skydd. Men Herren är inte att leka med. Misstro, olydnad och avvikelse från Guds vilja och väg kommer att försätta syndaren i en position där Herren inte kan ge honom sitt gudomliga beskydd.

Jag återkommer till frågan om mat. Nu kan vi inte göra som vi har vågat göra förr, när det gäller att äta kött. Det har alltid varit en förbannelse för mänskligheten, men nu har det blivit särskilt illa genom den förbannelse som Gud har uttalat över hjordarna på fälten, på grund av människans överträdelse och synder. Sjukdomar hos djur blir allt vanligare, och det enda trygga för oss nu är att låta bli kött helt och hållet. De allvarligaste sjukdomar råder nu, och det sista en läkare som är upplyst borde göra, är att råda patienter att äta kött. Att män och kvinnor blir demoraliserade, deras blod osunt, och sjukdomar sprids i kroppen, beror på att människor äter så mycket kött i det här landet. Många dör på grund av köttätande, och de förstår inte varför. Om sanningen blev känd skulle den vittna om att det var köttet från djur som ledde till döden. Tanken att äta döda djur är motbjudande, och det finns problem med att äta kött. Vi äter sjuka och döda djur, och det sår sjukdomsfrön i den mänskliga kroppen.

Att ignorera ljus
Om saker och ting vore som de skulle i de hem som utgör våra församlingar, skulle vi kunna göra dubbelt så mycket för Herren. Det ljus som har getts till mig, är att ett mycket tydligt budskap måste ges när det gäller hälsoreformen. De som äter kött stärker de lägre drifterna, och bereder vägen för sjukdomar att få fäste i dem. Det finns personer bland sjundedagsadventisterna som inte vill lyda det ljus som har getts till dem när det gäller detta. De gör kött till en del av sin diet. De drabbas av sjukdom. När de är sjuka och lider av konsekvenserna av sina egna dåliga val, ber de att Guds tjänare ska be för dem. Men hur kan Herren verka för dem när de inte är villiga att göra Hans vilja, när de vägrar att lyssna på Hans instruktioner när det gäller hälsoreformen?
Från en föreläsning som gavs av Ellen G White vid generalkonferensen 1903 i Oakland, Kalifornien.