Tillbaka

Inledande anmärkning

Vid camp-meeting i södra Kalifornien, som hölls i Los Angeles 15-31 augusti, 1907, lästes flera vittnesbörd för de som var församlade där. För dem som inte var närvarande där, samt för dem som önskade en bättre förståelse av de råd som då gavs genom att de fick höra budskapen på nytt, har många förfrågningar gjorts för att publicera dessa vittnesbörd, så att våra trossyskon i södra Kalifornien skulle kunna få möjlighet att kunna läsa dem.

I detta lilla traktat finns de vittnesbörd som lästes vid camp-meeting i Los Angeles tillsammans med andra vittnesbörd med liknande ämnen.
W. C. W.