Tilbage

Spiser du kød?


Spiser du kød?
(kapitel 1)

Spiser du kød?

(1)Spiser du kød?
Uddrag fra et brev skrevet til en læge fra Stanmore, Sydney, N. S. W., 26. juli, 1896.

(1)Det kan lade sig gøre at udvikle kristen karakter. Idet vi nærmer os afslutningen af denne jords historie, vil vi finde at hele verden bliver et sygeligt spedalskhedshus. Overtrædelse af Guds lov giver sine sikre resultater.

(1)Jeg bringer Herren Israels Guds ord. På grund af overtrædelse, kommer Guds forbandelse over jorden selv, over kvæget og over al kød. Mennesker lider som resultat af deres egen handlemåde, når de viger fra Guds bud. Dyrene lider også under forbandelsen.

(1)At spise kød bør ikke indgå i nogen recepter til patienter, fra nogen læge fra dem der forstår disse ting. Sygdom i kvæg gør kødspise til en farlig sag. Herrens forbindelse er over jorden, over mennesker, over dyr, over havets fisk; og idet overtrædelsen bliver næsen universel, vil forbandelsen få lov at blive ligeså bred og dyb som overtrædelsen er. Sygdommen indkredser sig til brugen af mad. Disse døde ådslers syge kød sælges på markedspladser, og det visselige resultat er sygdom blandt mennesker.

(1)En ændring må komme
Herren vil bringe Sit folk derhen hvor de ikke vil røre eller smage død af døde dyr. Lad da ingen af disse ting blive foreskrevet af nogen læge, som kender til denne tids sandhed. Der er ikke sikkerhed for at spise kød af døde. . . . De som tager Gud på Sit ord, og adlyder Hans bud af hele deres hjerte, vil velsignes. Han vil være deres skjold og beskyttelse. Men Herren vil ikke være til at spørge med. Mistillid, ulydighed og fremmedgørelse over for Guds vilje og vej, vil sætte synderen i en position hvor Herren ikke kan give ham Sin guddommelige velvillighed.

(2)Lad kødet helt være
Jeg vil igen henvise til emnet om kost. Nu kan vi ikke gøre som vi vovede os til tidligere når det gælder at spise kød. Det har altid været en forbandelse for menneskeslægten, men nu gælder det særligt den vej Gud har erklæret for markens hyrder, på grund af menneskenes overtrædelser og synder. Sygdomme på dyr bliver mere og mere almindelige, og nu er vor eneste sikkerhed at lade kød helt være. Nu er de værste sygdomme fremherskende, og den allersidste ting som læger der er oplyste kan gøre, er at råde patienter til at spise kød. Det er ved den udbredte kødindtagelse i landet, at mænd og kvinder bliver så demoralierede, deres blot fordærves, og sygdomme lægges i deres kropssystemer. Mange dør på grund af kødspise, og de forstår ikke årsagen. Kendte man sandheden, ville den bevidne at kødet af dyr som gennemgik døden. Tanken at få føde af dødt kød er anstødelig, men der er noget ved kødspise: vi tager del i sygeligt dødt kød, og dette sår fordærvelsens frø i menneskeorganismen.
(Underskrevet) Ellen G. White.

(2)Ignorere lys
Hvis tingene var som de burde være i de hjem der danner vore menigheder, kunne vi give Herren den dobbelte tjeneste. Jeg fik det lys at et bestemt budskab måtte frembæres om sundhedsreformen. De som bruger kødmad styrker de lavere tilbøjeligheder, og bereder vej for at sygdom kan befæste sig på dem. Der er dem blandt syvendedags adventisterne som ikke vil give agt på det lys der er givet om denne sag. De gør kødet til en del af deres kost. Sygdomme kommer over dem. Sygdom og lidelse som resultat af deres forkerte handlemåde, beder de om Guds tjeneres forbøn. Men hvordan kan Herren arbejde for deres skyld, når de ikke vil gøre Hans vilje, når de nægter at give agt på Hans belæring, med hensyn til sundhedsreformen?

(2)Fra en prædiken af Mrs. E. G. White, ved Generalkonferense i 1903, i Oakland, Californien.