1880-1912 udgav Ellen White lidt over 180 hæfter, også kaldet pamfletter. Hvert hæfte er på 10-40 sider. De fleste af disse står beskrevet herunder. Der blev også udgivet hæfter med titlen Vidnesbyrd for menigheden som senere blev bundet sammen til det velkendte 9-bindsværk af vidnesbyrdene.

37 af førnævnte hæfter kaldes for Særlige vidnesbyrd. De er opdelt i serie A og B - medens resten blot kaldes for pamfletter med hver sin unikke titel. Du kan klikke på nedenstående link, og se titlerne på disse hæfter, og deres overskrifter. Oversigten er udarbejdet for at du kan søge titlerne på skandinaviske ord.

Særlige vidnesbyrd serie A
                Special Testimonies series A

Øvrige pamfletter
Særlige vidnesbyrd serie B
                Special Testimonies series B

Genløsningen
                Redemption
 
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 1a SpTA01aSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 1a
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 2a SpTA02aSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 2a
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 2b SpTA02bSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 2b
Særlige vidnesbyrd til prædikanter og medarbejdere — Serie A nr. 3 SpTA03Special Testimonies to Ministers and Workers—No. 3
Særlige vidnesbyrd for prædikanter og arbejdere—nr. 4 SpTA04Special Testimonies to Ministers and Workers—No. 4
Vidnesbyrd til menigheden med advarende og belærende budskaber til syvendags adventisterVittnesbörd till Församlingen med varnande och undervisande Budskap till Sjundedags-adventister - kap 14SpTB07Testimonies for the Church Containing Messages of Warning and Instruction to Seventh-day Adventists
Vidnesbyrd til menigheden om personligt ansvar og Kristen enhed. SpTB09Testimonies to the Church Regarding Individual Responsibility and Christian Unity
Jehova er vor kongeJehova är vår KungSpTB10Jehova is our King
Opofrelsens ånd SpTB19The Spirit of Sacrifice
En appel om vort arbejde i SkandinavienVädjan angående vår verksamhet i SkandinavienPH008An Appeal in Behalf of Our Work in Scandinavia
Aandens Vidnesbyrd til vore Missionsarbeidere. PH089Spiritual adv., Object of Cp-Meetings
Den anden tiendeDen andra tiondetPH148The Second Tithe
Uddrag fra vidnesbyrd til ledere og medarbejdere på vore institutioner. PH149Selections from testimonies to the managers and workers in our institutions