1880-1912 utga Ellen White litt over 180 hefter, også kalt pamfletter. Hvert hefte er på 10-40 sider. De fleste av disse står beskrevet nedenfor. Der ble også publisert hefter med tittelen Vitnesbyrd for menigheten som senere ble bundet sammen til det velkjente 9-bindsverket av vitnesbyrdene.

37 av før nevnte hefter kalles for spesielle vitnesbyrd. De er oppdelt i serie A og B - mens resten kalles for pamfletter med hver sin unike tittel. Du kan klikke på nedenforstående link, og se titlene på disse heftene, og deres overskrifter. Oversikten er utarbeidet for at du kan søke titlene på skandinaviske ord.

Spesielle vitnesbyrd serie A
                Special Testimonies series A

Øvrige pamfletter
Spesielle vitnesbyrd serie B
                Special Testimonies series B

Gjenløsningen:
                Redemption
 
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 1a SpTA01aSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 1a
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 2a SpTA02aSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 2a
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 2b SpTA02bSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 2b
Særlige vidnesbyrd til prædikanter og medarbejdere — Serie A nr. 3 SpTA03Special Testimonies to Ministers and Workers—No. 3
Særlige vidnesbyrd for prædikanter og arbejdere—nr. 4 SpTA04Special Testimonies to Ministers and Workers—No. 4
Vidnesbyrd til menigheden med advarende og belærende budskaber til syvendags adventisterVittnesbörd till Församlingen med varnande och undervisande Budskap till Sjundedags-adventister - kap 14SpTB07Testimonies for the Church Containing Messages of Warning and Instruction to Seventh-day Adventists
En appel til Boulder-Colorado Sanatoriet SpTB05Appeal in behalf of the Boulder-Colorado Sanitarium
Vidnesbyrd til menigheden om personligt ansvar og Kristen enhed. SpTB09Testimonies to the Church Regarding Individual Responsibility and Christian Unity
Jehova er vor kongeJehova är vår KungSpTB10Jehova is our King
Opofrelsens ånd SpTB19The Spirit of Sacrifice
En appel om vort arbejde i SkandinavienVädjan angående vår verksamhet i SkandinavienPH008An Appeal in Behalf of Our Work in Scandinavia
Aandens Vidnesbyrd til vore Missionsarbeidere. PH089Spiritual adv., Object of Cp-Meetings
Vidnesbyrd for sanatoriets læger og sygehjælpere PH100Testimony for the physicians and helpers of the sanitarium
Den anden tiendeDen andra tiondetPH148The Second Tithe
Uddrag fra vidnesbyrd til ledere og medarbejdere på vore institutioner. PH149Selections from testimonies to the managers and workers in our institutions
Særlige vidnesbyrd om kolportage af bogen “Kristi lignelser”Särskilda Vittnesbörd om Kolportage av Boken ”Såningsmannen”PH153Special testimony on canvassing for Christ’s Object Lessons