1880-1912 utgav Ellen White litet över 180 häften, också kallade för pamfletter. Varje häfte är på 10-40 sidor. Största delen av dessa står beskrivna härunder. Det gavs också ut häften med titeln Vittnesbörd för Församlingen, som senare blev sammanbundna till det välkända verket i 9 band med vittnesbörden.

37 av nämnda häften kallas för Särskilda Vittnesbörd. De är delade i Serie A och B - där resten blott benämns pamfletter med varsin unik titel. Du kan klicka på länken härunder, och se titlarna på dessa häften och deras överskrifter. Översikten är utarbetad, för att Du skall kunna söka titlarna på skandinaviska ord..

Särskilda vittnesbörd serie A
                Special Testimonies series A

Övriga pamfletter
Särskilda vittnesbörd serie B
                Special Testimonies series B

Återlösningen
                Redemption
 
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 1a SpTA01aSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 1a
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 2a SpTA02aSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 2a
Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter. Serie A 2b SpTA02bSpecial Testimony for Our Ministers, series A, 2b
Særlige vidnesbyrd til prædikanter og medarbejdere — Serie A nr. 3 SpTA03Special Testimonies to Ministers and Workers—No. 3
Særlige vidnesbyrd for prædikanter og arbejdere—nr. 4 SpTA04Special Testimonies to Ministers and Workers—No. 4
Vidnesbyrd til menigheden med advarende og belærende budskaber til syvendags adventisterVittnesbörd till Församlingen med varnande och undervisande Budskap till Sjundedags-adventister - kap 14SpTB07Testimonies for the Church Containing Messages of Warning and Instruction to Seventh-day Adventists
Vidnesbyrd til menigheden om personligt ansvar og Kristen enhed. SpTB09Testimonies to the Church Regarding Individual Responsibility and Christian Unity
Jehova er vor kongeJehova är vår KungSpTB10Jehova is our King
Opofrelsens ånd SpTB19The Spirit of Sacrifice
En appel om vort arbejde i SkandinavienVädjan angående vår verksamhet i SkandinavienPH008An Appeal in Behalf of Our Work in Scandinavia
Aandens Vidnesbyrd til vore Missionsarbeidere. PH089Spiritual adv., Object of Cp-Meetings
Den anden tiendeDen andra tiondetPH148The Second Tithe
Uddrag fra vidnesbyrd til ledere og medarbejdere på vore institutioner. PH149Selections from testimonies to the managers and workers in our institutions