1880-1912 utgav Ellen White litet över 180 häften, också kallade för pamfletter. Varje häfte är på 10-40 sidor. Största delen av dessa står beskrivna härunder. Det gavs också ut häften med titeln Vittnesbörd för Församlingen, som senare blev sammanbundna till det välkända verket i 9 band med vittnesbörden.

37 av nämnda häften kallas för Särskilda Vittnesbörd. De är delade i Serie A och B - där resten blott benämns pamfletter med varsin unik titel. Du kan klicka på länken härunder, och se titlarna på dessa häften och deras överskrifter. Översikten är utarbetad, för att Du skall kunna söka titlarna på skandinaviska ord..

Särskilda vittnesbörd serie A
                Special Testimonies series A

Övriga pamfletter
Särskilda vittnesbörd serie B
                Special Testimonies series B

Återlösningen
                Redemption
 
Vidnesbyrd til menigheden med advarende og belærende budskaber til syvendags adventisterVittnesbörd till Församlingen med varnande och undervisande Budskap till Sjundedags-adventister - kap 14SpTB07Testimonies for the Church Containing Messages of Warning and Instruction to Seventh-day Adventists
Jehova er vor kongeJehova är vår KungSpTB10Jehova is our King
En AppelEn VädjanPH001An Appeal
En appel om vort arbejde i SkandinavienVädjan angående vår verksamhet i SkandinavienPH008An Appeal in Behalf of Our Work in Scandinavia
Et kald til vagtfolkene PH020A call to the Watchmen
Spiser du kød?Låt bli kött helt och hålletPH026Do you eat flesh?
Aandens Vidnesbyrd til vore Missionsarbeidere. PH089Spiritual adv., Object of Cp-Meetings
Vidnesbyrd for sanatoriets læger og sygehjælpere PH100Testimony for the physicians and helpers of the sanitarium
Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden PH117Testimony for the Battle Creek Church
Sundhedsreformen og sundhedsinstitutionen PH138The Health Reform and the Health Institute
Sanatoriet må ikke indskrænkes PH147Sanitarium Must Not be Cramped.
Den anden tiendeDen andra tiondetPH148The Second Tithe
Uddrag fra vidnesbyrd til ledere og medarbejdere på vore institutioner. PH149Selections from testimonies to the managers and workers in our institutions
Særlige vidnesbyrd om kolportage af bogen “Kristi lignelser”Särskilda Vittnesbörd om Kolportage av Boken ”Såningsmannen”PH153Special testimony on canvassing for Christ’s Object Lessons