Tillbaka

Särskilda vittnesbörd serie B

SpTB01 - Brev till läkare och predikanter - S Helena 25 jun 1903 32 sider - se kapitel
SpTB02 - Vittnesbörd till församlingen, med brev till läkare och predikanter; undervisning för sjundedags-adventister - Wasing ton 25 jul 04 59 sider - se kapitel
SpTB03a - Brev till sanatoriemedarbetare i Södra California - Helena 1902 24 sider - se kapitel
SpTB03b - Brev från Ellen G. White till sanatoriemedarbetare i Södra California – b - San Cal 12 apr 1905 16 sider - se kapitel
SpTB03c - Brev från Ellen G. White till sanatoriemedarbetare i Södra California – c - 1904 44 sider - se kapitel
SpTB04 - Vittnesbörd till församlingen avseende enighetens anda - Basel 24 sep 1884 32 sider - se kapitel
SpTB05 - Berättelse om framgång och en vädjan till förmån för hälsohemmet i Boulder, Colorado - Napa 2 okt 1905 52 sider - se kapitel
SpTB06 - Vittnesbörd till församlingen om att våra unga flyttar till Battle Creek för att få en utbildning - Hel 20 feb 1902 64 sider - se kapitel
SpTB07 - Vittnesbörd till församlingen med varnings- och undervisningsbudskap till sjundedags-adventister - San 27 nov 1903 64 sider - se kapitel - - översättning
SpTB08 - Vittnesbörd till församlingen om att styrka våra instutioner och utbildningscentra - San 8 mar 1907 32 sider - se kapitel
SpTB09 - Vittnesbörd till församlingen om personligt ansvar och kristen enhet - San 24 jan 1907 39 sider - se kapitel
SpTB10 - Jehova är vår Kung - San 12 sep 1907 48 sider - se kapitel
SpTB11 - Madisonskolan - San 4 mar 1907 32 sider - se kapitel
SpTB12 - Oakwoods Hantverksskola - RH 21 sep 1905 16 sider - se kapitel
SpTB12x - Huntsvilleskolan - San 16 feb 1909 16 sider - se kapitel
SpTB13 - Hälsohemmet i New England - San 15 maj 1906 16 sider - se kapitel
SpTB14 - Hälsohemmet i Paradise Valley - 16 sider - se kapitel
SpTB15 - Brev från Ellen G. White till sanatoriemedarbetare - San 7 maj 1911 23 sider - se kapitel
SpTB16 - Urval av vittnesbörd till studerande och medarbetare vid våra sanatorier - Cal apr 1888 16 sider - se kapitel
SpTB17a - Oklokt bruk av pengar och spekulationens anda - San 7 dec 1903 39 sider - se kapitel
SpTB17b - Inköp av jord i Loma Lina och brev från fru E. G. White - 20 apr 1911 22 sider - se kapitel
SpTB18 - Hälsohemmet i Nashville - san 18 okt 1905 36 sider - se kapitel
SpTB19 - Uppoffrandets anda - 40 sider - se kapitel