Tilbage

Særlige vidnesbyrd serie A - SpTA10

Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 10


Områder af missionsarbejdet
Selvfornægtelse, og støtte til forkyndertjenesten
Helligånden op imod selvisheded. Fare for at forkaste lyset
Uddrag fra en samtale fornylig.