Tilbage

Særlige vidnesbyrd serie B - SpTB01

Breve til læger og prædikanter


Arbejdet i denne tid
Et formanende ord
Kristus er bønnens og velsignelsens medium
Den rette brug af Guds gaver
Et kald efter Kristuslignende medarbejdere
Arbejdets velsignelse