Tillbaka

SpTB04 - Vittnesbörd till församlingen avseende enighetens anda

  Inledning
  Innehållsförteckning
  Kapitel 1—Enighet mellan olika nationaliteter
  Kapitel 2—Guds syfte med våra förlag
    Träningsskolor för medarbetere
    Guds syfte uppfyllt
  Kapitel 3—Guds redskaps helighet
  Kapitel 4—Förlagsarbetet hemma och utomlands
    Översättningar
    “Stå upp, var ljus”
    Till varje människa en särskild uppgift
  Kapitel 5—Enhet i Kristus Jesus
    Ett liv av nåd och frid
  Kapitel 6—Förlagsarbetet vid College View
    Kristi inställning till nationalitet
    En säker grund
  Kapitel 7—Tyska och skandinaviska konferenser
    Ett exempel på broderlig vänlighet