Tillbaka

SpTB05 - Berättelse om framgång och en vädjan till förmån för hälsohemmet i Boulder, Colorado

  Innehållsförteckning
  Kapitel 1—Upprättande och drift av nya sanatorier
    Oberoende sanatorier
  Kapitel 2—Vår inställning till Herrens institutioner
    Församlingssmedlemmarnas inställning till hälsomissionsarbetere
  Kapitel 3—Uppmaning till Colorado-konferensen
  Kapitel 4—Till läkare och pastorer
  Kapitel 5—Boulder-sanatoriets framtid
  Kapitel 6—Varning och råd