Tillbaka

SpTB06 - Vittnesbörd till församlingen om att våra unga flyttar till Battle Creek för att få en utbildning

  Innehållsförteckning
  Varför studerande inte bör åka till Battle Creek
  Sanatoriets eldsvåda
  Vad våra sanatoriemedarbetere borde vara
  En allvarlig varning
  Arbetet framför oss
  En formaning från Gud
  Våra medel skall inte bindas i aktier
  Förenade ansträngningar
  Arbetet som behöver utföras i Battle Creek
  Arbetet som kan utföras i Battle Creek
  Varningar
  Återuppbyggandet av Battle Creek-sanatoriet
  Sanatoriet
  Till en läkare som bär stort ansvar
  En varning för bedrägliga läror
  Bär ljuset till många platser
  Planer för hälsomissionsarbetet
  Ett utbildningscentrum
  Hur skall våra unga tränas?
  Uppbyggnaden av mammut-institutioner
  Ett budskap om bibelns sanning behövs
  Arbetet vid unionskonferensens träningsskolor
  Satans bedrägerier
  Medarbeternas karaktär som behöves i denna tid